Katalog • Andrzej Augustynek, Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki

  Budowa mózgu Mózg człowieka dorosłego, ważąc przeciętnie od 1100 do 1400 gramów, zawiera około 100 miliardów komórek nerwowych i dziesięć razy więcej innych komórek (np.


 • Andrzej Jakubik, Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii

  W filozoficznej refleksji nad poznawaniem drugiego człowieka w psychiatrii oprócz zagadnień epistemologicznych wyłaniają się zawsze różnorodne problemy ontologiczne, metodologiczne, antropologiczne i aksjologiczne.


 • Andrzej Augustynek, Czy świadkowie są wiarygodni?

  Dla sędziów i prokuratorów bezpośrednio, a pośrednio praktycznie dla nas wszystkich, istotne jest to, czy świadkowie zeznając, opisują to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy też zniekształcają minione wydarzenia.


 • Andrzej Augustynek, Percepcja podprogowa

  Istota zjawiska Percepcja podprogowa (subliminalna) jest procesem rejestrowania informacji bez świadomości ich spostrzegania.


 • Andrzej Lipczyński, Zaburzenia sprawności intelektualnej

  Wśród psychologów nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego inteligencji, a szczególnie, kiedy rozważania dotyczą zdolności, jakie na tę inteligencję się składają.


 • Tomasz Ciećwierz, Artysta i jego dzieła, czyli analiza osobowości twórczej oraz procesu twórczego

  Kim jest artysta? Najogólniej można powiedzieć, że jest to człowiek tworzący sztukę. To ktoś, komu często obce są pewne, narzucone standardy.


 • Manfred Spitzer, Czy emocje pomagają w nauce?

  Ostre pobudzenie emocjonalne może doprowadzić do tego, że pewne rzeczy zapamiętamy lepiej. Ktoś, kto został kiedyś nocą napadnięty, jeszcze wiele lat później będzie bardzo dokładnie pamiętał każdy szczegół tej sytuacji.


 • Jakub B. Bączek, Czy upośledzeni umysłowo mogą być szansą dla rozwoju cywilizacji?

  Jak to się dzieje, że osoba upośledzona umysłowo może być jednocześnie wybitnie zdolna w jakiejś dziedzinie? Jak to się dzieje, że mózg takiej osoby niekiedy jest w stanie eksploatować wyselekcjonowane obszary, konstruując w osobie upośledzonej niebywały talent? Na świecie jest kilka przypadków osób umysłowo upośledzonych (dementyków i oligofreników), którzy przejawiają genialny talent i umiejętności w określonej dziedzinie.


 • Włodzisław Duch, Czym jest kognitywistyka?

  Wydaje się, że dla człowieka nie ma nic ważniejszego jak poznanie samego siebie, a to oznacza poznanie swojego umysłu.


 • Anna Starkowska, Dotyk jako najcenniejszy ze zmysłów

  Wstęp Jeżeli zostalibyśmy postawieni przed koniecznością wyboru jednego tylko zmysłu, który przez resztę życia miałby zastępować nam wszystkie pozostałe - rozsądnie byłoby nie odstępować od dotyku.


 • Leon Festinger, Dysonans poznawczy a konsekwencje decyzji

  Mimo że psychologowie przywiązują dużą wagę do procesów decyzyjnych, to tylko czasami zajmują się różnymi problemami pojawiającymi się już po podjęciu decyzji.


 • Kamil Czajkowski, Gdy wszystko chce znaczyć, nie znaczy nic, czyli o pustce bijącej z przesytu. Negatywne skutki przeciążenia informacyjnego dla funkcjonowania ludzkiej psychiki

  A nade wszystko - powódź, nadmiar, przerost informacji, komunikatów, dźwięków i obrazów o ładunku semantycznym, którego odcyfrować, a już tym bardziej wchłonąć i przyswoić, nie ma czasu.


 • Andrzej Augustynek, Hipermnezja i regresja hipnotyczna

  Zjawiskiem, które wywołało w pierwszej połowie XX wieku wśród naukowców duże zainteresowanie był wpływ hipnozy na procesy pamięciowe.


 • Sławomir Murawiec, Leki przeciwdepresyjne zmieniają przetwarzanie informacji emocjonalnych

  Catherine J. Harmer proponuje niezwykle intrygującą koncepcję działania leków przeciwdepresyjnych [1, 2].


 • Bożena Włodawiec, Percepcja wzrokowa a lateralizacja u dzieci przedszkolnych

  Stopień rozwoju percepcji wzrokowej dzieci uważany jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy szkolne dzieci.


 • Aneta Styńska, Po co się uczymy?

  Z bardzo różnych powodów. Ale zawsze robimy to dla siebie. Czasem uczysz się, żeby nie zawieść oczekiwań bliskich osób albo dlatego, że w nagrodę za dobrze zdany egzamin rodzice obiecali pożyczyć ci samochód na weekend.


 • Maciej Dziuban, Prawo a niepoczytalność

  Już prawo starożytnego Rzymu kształtujące się ponad pięć wieków przed początkiem naszej ery dostrzegało i regulowało problemy związane z zaburzeniami psychicznymi.


 • Izabela Pawłowska, Problemy z komunikacją w zaburzeniu autystycznym oraz możliwości terapii

  Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka, ponieważ obejmuje wiele jego sfer. Po raz pierwszy opisał je amerykański psychiatra Leo Kanner w 1943 roku.


 • Przemysław Derencz, Próba syntezy aktualnej wiedzy na temat twórczości

  Twórczość czyli co? Ponieważ wyobrażenia fenomenów psychologicznych, do których niewątpliwie można zaliczyć twórczość, mogą różnić się znacząco, w celu uniknięcia nieporozumień kluczowym wydaje się ich wcześniejsze zdefiniowanie.


 • Alina Kaczmarczyk, Ryzyko dysleksji - gdy rodzi się świadomość...

  Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych (czytania, pisania, umiejętności matematycznych), zajmowano się od bardzo dawna.


 • Ewelina Młodawska, Skuteczne prezentacje

  Często boimy się wystąpień publicznych, przemawianie do dużego audytorium rodzi w nas dyskomfort. Mimo codziennej śmiałości podczas prezentacji na forum odczuwamy tremę.


 • Kamil Kuracki, Stymulacja osób niepełnosprawnych intelektualnie do ćwiczeń ruchowych

  Jedną z rzeczy niezbędnych w funkcjonowaniu człowieka jest ruch. Jest on ściśle związany z potrzebą działania.


 • Sara Jazgar, Superman w sieci

  Coraz więcej ludzi decyduje się ogłaszać na serwisach randkowych. Zmusza ich do tego brak czasu, brak śmiałości, albo i brak powodzenia w życiu codziennym.


 • Andrzej Augustynek, Sztuczna inteligencja

  Pojęcie "sztucznej inteligencji" (ang. artificial intelligence, AI) wprowadził w 1956 roku do literatury John McCarthy (1927-2011), amerykański informatyk, laureat Nagrody Turinga w 1971 roku za wkład w dziedzinie sztucznej inteligencji.


 • Marta Musiałek, Usłyszeć oczami

  Często człowiek nie zastanawia się nad tym jak wiele rzeczy jest skomplikowanych. Traktujemy codzienne czynności holistycznie.


 • Natalia i Krzysztof Minge, Wojna o twoją uwagę - jak ją wygrać?

  Każdego dnia, z każdej strony uwagę każdego człowieka bombardują miliony informacji. Większość jest całkowicie niepotrzebna, a jednak wiele z nich niepostrzeżenie przenika do umysłu, powodując w nim głównie chaos i wzbudzając potrzeby, których zaspokojenie nie jest w rzeczywistości do niczego potrzebne.


 • Marta Musiałek, Wpływ fizycznych czynników lotu na funkcjonowanie pilota

  Psychologia procesów poznawczych obejmuje takie zagadnienia jak uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie i rozwiązywanie problemów.


 • Karolina Walczykowska, Wspólne rozwiązywanie problemów jest ważniejsze od pracy samodzielnej. Rozważania na przykładzie procesu uczenia się

  Problem, trudność, przeszkoda, czy zadanie – niezależnie jak nazwiemy taką sytuację – zawsze będzie wymagała uruchomienia zgromadzonych w naszych organizmach pokładów energii w celu jej rozwiązania.


 • Tomasz Ciećwierz, Wybory i poglądy budzące wątpliwości, czyli o dysonansie poznawczym

  Rzeczywistość stawia nas przed koniecznością dokonywania wyborów. Podejmując decyzję w różnych ważnych dla nas kwestiach konfrontujemy się z własnymi przekonaniami co do ich słuszności.


 • Andrzej Augustynek, Zachowanie w chwili zagrożenia i silnego stresu u ofiary, świadka i przestępcy

  Sytuacje zagrażające, lęk i stres towarzyszą nam przez całe życie. Wpływają znacząco na nasze zachowanie.


 • Radosław Bodych, Zespół Aspergera, a autyzm wczesnodziecięcy

  Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci.


 • Agata Aleksińska, Zjawisko dysleksji i jego obszar

  Dysleksja przejawia się trudnościami w nauce. Jest pojęciem szeroko i wieloznacznie rozumianym.

 • System informatyczny wspomagający terapię dzieci dyslektycznych

  W pracy przedstawione zostały podstawy psychologiczne, wyjaśniające zjawisko dysleksji oraz metody pracy terapeuty, zmierzające do skorygowania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych. Kolejne rozdziały pracy opisują środki i metody informatyczne komputerowego wspomagania procesu usprawniania zaburzonych funkcji, nauki ortografii w zakresie głoski "u".

 • Testy IQ On-line

  Testy i zagadki logiczne mierzą szybkość i poprawność naszego myślenia Czemu masz więc nie spróbować swoich możliwości? Na co dzień mierzysz swoje ciało -pora więc zmierzyć także umysł!