Nowości wydawnicze

Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy Zaburzenia


Wojciech Imielski

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Książka Wojciecha Imielskiego "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy" zawiera opis podstawowych, najpowszechniej występujących chorób psychicznych i zaburzeń emocjonalnych a także sugestie psychologa - praktyka, jak należy postępować w ich przypadku. Napisana jest przystępnym, prostym, popularnonaukowym językiem tak, by większość zainteresowanych osób, praktycznie niezależnie od wykształcenia czy zawodu, mogła dowiedzieć się, czym tak naprawdę są nerwice, psychozy, uzależnienia, depresja i inne jednostki diagnostyczne oraz jakie są główne zalecenia terapeutyczne w przypadku każdej z nich.

Przewodnik opracowany został przede wszystkim z myślą o:

 • osobach bliskich pacjentów chorujących psychicznie;
 • czytelnikach na co dzień stykających się z zaburzeniami psychicznymi, na przykład z racji
  wykonywanego zawodu;
 • wszelkich innych osobach zainteresowanych tematem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

Pozycja podejmuje następujące tematy z opisanego obszaru:

 • nieprawidłowości funkcjonowania psychologicznego zdarzające się u osób zdrowych psychicznie;
 • podstawowe zależności rządzące zaburzeniami psychicznymi;
 • biologiczne podstawy świadomości i zachowania;
 • psychozy (z kręgu schizofrenii i inne);
 • zaburzenia nastroju (depresyjne, maniakalne, dwubiegunowe);
 • nerwice i inne zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia osobowości i zachowania;
 • uzależnienia;
 • zaburzenia o podłożu organicznym.

Osobny rozdział poświęcony został podstawowym zasadom higieny psychicznej oraz elementom zdrowia psychicznego.

Książka zawiera także część poświęconą problemom pracy psychologa-klinicysty. Opisano w niej podstawowe zagadnienia związane z psychologicznym badaniem diagnostycznym, konstrukcją psychologicznych metod pomiarowych oraz podano informacje ułatwiające orientację w gąszczu obecnych dziś na rynku psychologicznych propozycji terapeutycznych.

Pozycję zaopatrzono w słownik przystępnie wyjaśniający znaczenie podstawowych pojęć z zakresu psychopatologii i psychologii klinicznej.

Treść książki opiera się na nowoczesnej, rzetelnej wiedzy psychologicznej, bez odwoływania się do jakichkolwiek mętnych i słabo poznanych zjawisk pseudonaukowych. Wyjaśnia mechanizmy zaburzeń psychicznych wyłącznie na racjonalnym gruncie naukowym, w oparciu również o doświadczenia Autora z jego codziennej praktyki psychologicznej. Wiedzę teoretyczną uzupełniono licznymi przykładami z życia codziennego.

Książka ma 375 stron. Została humorystycznie zilustrowana własnymi rysunkami satyrycznymi autora.

Dwa główne, założone przez Autora cele książki:

 1. Popularyzacja problemu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych - przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców natury i istoty podstawowych mechanizmów zaburzeń psychicznych. Autor ma również nadzieję, że książka przyczyni się do wzrostu tolerancji i szacunku dla osób w rozmaity sposób zaburzonych psychicznie.
 2. Pozytywna demitologizacja psychopatologii i psychologii klinicznej - zwłaszcza w obliczu zalewu rynku wydawniczego przez sensacyjne, pseudonaukowe pozycje, namiętnie odwołujące się do nadprzyrodzonych zjawisk i przeładowane mistyczną wręcz symboliką, co zapewne podnosi walory beletrystyczne i marketingowe, nie przyczynia się jednak do popularyzacji i utylitaryzacji faktycznej, rzetelnej wiedzy psychologicznej.


Zobacz także: rozdział z książki pt. ""Panie doktorze, czy ja jestem normalny?" - problem nieprawidłowości psychologicznego funkcjonowania u ludzi zdrowych psychicznie"

Recenzje naszych Autorów
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!