Recenzja

Justyna Bomba

Justyna Bomba

"Psychologia odżywiania się" Jane Ogden

Psychologia odżywiania się to jedna z najnowszych publikacji w tematyce odżywiania się opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porusza ciekawe wątki z zakresu psychologii, socjologii, a nawet antropologii czy fizjologii. Napisana jest bardzo zrozumiałym językiem nawet dla laika, dlatego każdy znajdzie w tej publikacji coś dla siebie. Badaczka przedstawia najnowsze wyniki badań dotyczące odżywiania się, jego uwarunkowań, wpływów kulturowych i społecznych na zwyczaje jedzeniowe.

Autorka rozpoczyna książkę od kilku oczywistych dla każdego czytelnika informacji dotyczących zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, tego jak jest ono ważne dla naszego zdrowia. Podaje przykłady chorób powodowanych nieprawidłowym żywieniem oraz możliwości im zapobiegania, zastanawia się jakie znaczenie nadaje się odżywianiu.

W jednym z rozdziałów Autorka podkreśla udział najwcześniejszych doświadczeń dziecka mających często kluczowy wpływ na zwyczaje żywieniowe w dorosłości. Przytacza wiele badań, w których mówi się o przekarmianiu dzieci słodyczami i w konsekwencji nadmiernym spożywaniu cukrów w dorosłości. Zwraca też uwagę na poznaczy aspekt w odżywianiu się, podkreśla siłę przekonań osobistych i postaw w nabywaniu zwyczajów żywieniowych, znaczenie fizjologicznego podłoża głodu i sytości oraz dążenia człowieka do utrzymania homeostazy.

Autorka w ciekawy sposób podchodzi do uwarunkowań kulturowych jedzenia. Podaje dane mówiące o silnym udziale kultury w jakości, ilości, kontekście spożywanego pokarmu. Pisze o tym czym dla danych społeczności jest jedzenie, jaką rolę odgrywa jego spożywanie. Podaje też różnice w uznawaniu pewnych produktów za jadalne a innych nie, pewnych za zdrowe innych nie. Posiłek to także wymiana interakcji społecznych szczególnie w obrębie rodziny. Autorka pisze o tym, że poprzez posiłek może być wyrażana miłość, może być też stosunek władzy czy troska o czyjeś zdrowie.

Podejmowany jest też temat znaczenia pożywiania w budowaniu własnej tożsamości w kontekście płci, seksualności, konfliktu i samokontroli. Sądzi się, że manipulacje w obszarze jedzenia (ograniczanie bądź przejadanie się) mogą się wiązać z osiąganiem przez daną osobę własnego "ja" oraz z budowaniem siebie.

Autorka szeroko opisuje wszelakiego rodzaju diety, ich działanie na organizm i konsekwencje ich stosowania. Mówi o tym, że ludzie stosujący dietę, bardzo często wracają do wcześniejszej wagi a nawet przejadają się. Podejmuje temat "granicy diety", po przekroczeniu której (zjedzeniu pokarmu nie zgodnie z założeniami diety), osoba traci kontrolę nad sobą i jedyną granicą dla organizmu staje się granica fizjologiczna.

Na koniec książki bardzo obszernie podjęte są tematy otyłości oraz innych zaburzeń odżywiania oraz metod ich leczenia. Pokazane zostały przyczyny występowania takich zaburzeń, konsekwencje jakie niosą one dla organizmu, sposoby radzenia sobie. W książce poruszane są też tematy stresu oraz silnych emocji jakie mają bardzo często wpływ na nasze odżywianie, a także informacje o historycznym podłożu stosowania diety, o uwarunkowaniach anoreksji oraz na temat tego jak ideał sylwetki zmieniał się na przestrzeni lat.

Publikacja przygotowana przez prof. Jane Ogden szeroko i w bogaty sposób rozpatruje odżywianie się człowieka, patrzy na nie z wielu perspektyw. Opiera się na najnowszych wynikach badań co uaktualnia wiedzę czytelnika i daje możliwość konfrontacji z realiami codzienności. Jest bardzo wartościowa z punktu widzenia czytelnika, dostarcza wielu cennych wskazówek dla osób, które chcą bardziej świadomie się odżywiać, wiedzieć jakie mechanizmy kierują ludźmi i ludzkim organizmem w walce o dobre samopoczucie i harmonię, których nasz styl życia bardzo często nie przewiduje.Psychologia Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych

Jane Ogden

WUJ, Kraków 2011.

Napisana żywym i przystępnym językiem książka "Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych", pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego jemy to, co jemy, oraz stanowi bezcenne źródło informacji zarówno dla laików, jak i specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat zachowań związanych z jedzeniem.   Czytaj dalej...

Recenzje naszych Autorów