Katalog • Damian Janus, Historyczne początki psychoterapii

  Pojęcie psychoterapii nie jest jednoznaczne. Na czym bowiem polega specyfika oddziaływania psychoterapeutycznego? Co różni je od farmakologicznych (leki, zioła, ekstrakty Bacha i wszystko inne, co sprowadza się do chemicznych oddziaływań na organizm) lub fizykalnych metod leczenia psyche (począwszy od polewania zimną wodą, a skończywszy na elektrowstrząsach)? Wydawać się może, iż różnica jest oczywista - jest nią zastosowanie narzędzia w postaci mowy (rozmowy, dialogu, perswazji, sugestii).


 • Damian Janus, Psychoanaliza (1)

  W tym artykule chciałbym dać zarys psychoanalitycznej metody leczenia. Czytelnik powinien być jednak świadom tego, że jest to jedynie wprowadzenie, które bez wątpienia zrodzi kolejne pytania.


 • Damian Janus, Psychoanaliza (2)

  W poprzednim artykule napisałem, że istnieje związek pomiędzy różnymi oporami pacjenta, które prezentuje on podczas analizy, a objawami i problemami z jakimi zgłosił się na terapię.


 • Aleksandra Krzywińska, Świadoma, dojrzała decyzja kobiety o gotowości do zajścia w ciążę

  Kobiety podejmują świadomą decyzję o zostaniu matką z różnych powodów. Nie zawsze są to powody świadczące o ich dojrzałości.


 • Sławomir Murawiec, Czym jest neuropsychoanaliza? Omówienie wykładu Marka Solmsa

  W dniach 27-28.06.2009 odbył się w Paryżu 10-ty Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany: Neuropsychoanaliza; kto jej potrzebuje? (The 10th International Neuropsychoanalysis Congress.


 • Damian Janus, Gry komputerowe, a zagadnienie kastracji

  Praca ta nawiązuje do mojego wcześniejszego artykułu, pod tytułem "Rzeczywistość wirtualna a rzeczywistość psychiczna.


 • Joanna Dymecka, Kobiecość i męskość w teoriach psychodynamicznych

  Student zwrócił się do wykładowcy z pytaniem: - Panie profesorze, czym jest nauka? Po chwili namysłu profesor odpowiedział: - Nauka jest szukaniem czarnego kota w ciemnym pokoju.


 • Paweł Więckowski, Koncepcja neurotyzmu wg "Neurotycznej osobowości naszych czasów" Karen Horney

  Wnętrze neurotyka Neurotyk odczuwa lęk, wrogość wobec świata, zagrożenie, osamotnienie i bezradność; ma niskie poczucie własnej wartości i rozpaczliwe tęskni za miłością.


 • Sławomir Murawiec, Neuropsychoanaliza - sprawozdanie z 13 Międzynarodowego Kongresu w Atenach 2012

  W dniach 24-26.06.2012. r. odbył się w Atenach 13 Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany "From addiction to relationships: neuropsychoanalytic perspectives on craving, caring and clinging", poświęcony zbliżeniu wiedzy na temat cech wspólnych więzi i relacji międzyludzkich oraz uzależnień.


 • Damian Bobak, Poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia - podobieństwa i różnice

  Często pacjenci korzystający z pomocy psychologa sami tak naprawdę nie wiedzą z jakiej formy pomocy korzystają.


 • Paulina Siwiec, Katarzyna Domańska, Psychoanalityczna terapia grupowa

  Czym jest psychoanalityczna terapia grupowa? Psychoanalityczna terapia grupowa jest długoterminową formą pomocy, która łączy w sobie założenia terapii grupowej z terapią psychoanalityczną.


 • Kinga Kocjan, Psychoanalityczne rozumienie perwersji w uzależnieniach

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem, a substancją chemiczną charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami takimi jak: konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczania jej wpływu na psychikę lub by uniknąć objawów towarzyszących brakowi substancji.


 • Damian Bobak, Relacja terapeutyczna w psychoterapii psychodynamicznej

  Wielu pacjentów trafiających do gabinetów psychoterapeutów psychodynamicznych jest zaskoczonych, że terapeuta w swoich interpretacjach i komentarzach odnosi się do relacji pacjent - terapeuta.


 • Aleksandra Krzywińska, Relacja między dzieckiem a matką kluczem do powodzenia w karmieniu piersią

  Fizjologia i/czy psychologia? W dzisiejszych czasach, mimo tego że twierdzenie o doniosłości karmienia piersią dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka stało się truizmem, obserwuje się wiele trudności w podejmowaniu takiego sposobu karmienia.


 • Lech Kalita, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznych

  Artykuł zawiera przegląd aktualnych badań dotyczących skuteczności psychoterapii w podejściu psychodynamicznym, z uwzględnieniem ich poprawności metodologicznej.