Katalog


  • Bogusław Włodawiec, Geneza nerwic i psychoterapia

    Przyczyny nerwic da sie sprowadzic na ogol do jednej z trzech: konfliktu miedzy dwiema sprzecznymi wartosciami czy potrzebami, deficytu opieki rodzicielskiej w dziecinstwie lub nieodreagowanego urazu.