Recenzja

Bogusław Włodawiec

Bogusław Włodawiec

Co chcielibyśmy wiedzieć o anoreksji?

W ostatnich latach wydano w Polsce kilkanaście książek na temat zaburzeń odżywiania. Bardzo dobrze opisane są w nich objawy choroby, charakterystyczne zachowania anorektyczek, czy historia terminu "anoreksja". Często wyolbrzymiany bywa wpływ mediów. Dużo trudniej dowiedzieć się z nich, co właściwie jest przyczyną anoreksji i jak ją wyleczyć.

Książka dr Beaty Szurowskiej mówi właśnie o tym, czego byśmy chcieli najbardziej dowiedzieć się o anoreksji. W pierwszej części książki Autorka omawia m.in. czynniki powodujące powstawanie anoreksji i podtrzymywanie jej. Wymienia charakterystyczne cechy osobowości anorektyczek (jak np. perfekcjonizm, czy emocjonalna zależność od rodziców). Pokazuje, że w rodzinach osób cierpiących na anoreksję istnieją pewne charakterystyczne prawidłowości, mające ścisły związek z pojawieniem się objawów choroby. Realistycznie omawia leczenie stosowane w Polsce.

Chorym, ich rodzinom i bliskim szczególnie przyda się bardzo dobry rozdział na temat faktów i mitów o anoreksji, gdzie w przystępny sposób Autorka komentuje najbardziej rozpowszechnione poglądy na temat tej choroby.

Zupełnie oryginalny w polskiej literaturze przedmiotu jest rozdział poświęcony zmianom sytuacji rodziny w skutek choroby. Autorka omawia takie aspekty zmian, które przez innych autorów są zazwyczaj niezauważane lub pomijanie.

Rodziny chorych zapewne zaciekawi rozdział, w którym Autorka omawia etapy rozwoju anoreksji oraz etapy zdrowienia. Autorka ma dla rodziców konkretne, praktyczne rady, co mogą zrobić na każdym etapie rozwoju choroby.

Tezy Autorki ilustrowane są autentycznymi wypowiedziami chorych i ich rodziców, co sprawia, że książka nie jest teoretycznym wywodem, lecz opisuje i podsumowywuje historie wzięte z życia. Zrozumiały język sprawia, że tę część książki czyta się łatwo i przyjemnie, jak amerykańskie poradniki, lecz w odróżnieniu od wielu z nich - rady podawane przez Autorkę są rzeczywiście przydatne, rzeczowe, adekwatne do polskich realiów i warte zastosowania.

Rozdział poświęcony badaniom własnym może być trudniejszy dla nieprzygotowanego Czytelnika i zainteresuje głównie badaczy, psychologów i pedagogów. Autorka prezentuje w nim swoje, bardzo ciekawe badania, jakie przeprowadziła, mieszkając przez pewien czas kolejno w 30 rodzinach osób chorych na anoreksję. Informacje zbierała przeprowadzając wywiady z chorymi i ich rodzinami oraz prosząc ich o wypełnienie rozbudowanej ankiety. Zdobycie zaufania chorych i zebranie tak wielu osobistych informacji jest bardzo trudne, stąd nieprędko podobne badania zostaną powtórzone. Tym bardziej cenne są zebrane w ten sposób dane.

Badania przeprowadzone przez Autorkę potwierdzają wiele zjawisk, znanych do tej pory terapeutom jedynie z praktyki klinicznej. Wykazują na przykład, że choroba może być skuteczną, (choć destrukcyjną) formą walki chorej o jej autonomię w rodzinie. Autorka udowodniła w badaniach, że w rodzinach anorektycznych rzeczywiście występują opisywane w literaturze charakterystyczne prawidłowości, takie jak: brak akceptacji w stosunku do dziecka, nieumiejętność okazywania uczuć, stawianie dziecku nazbyt wysokich wymagań, i wiele innych. Zmiany w rodzinie spowodowane przez chorobę mogą mieć pozytywne aspekty, a tym samym utrudniać chorej zdrowienie.

Z pełnym przekonaniem polecam książkę każdemu, kto interesuje się problematyką zaburzeń odżywiania, niezależnie od powodów tego zainteresowania. Każdy bowiem znajdzie w niej przydatne dla siebie informacje, często zupełnie nowe lub trudno dostępne gdzie indziej.    Autor jest psychologiem i psychoterapeutą.Anoreksja Anoreksja w rodzinie

Beata Szurowska

Difin, Warszawa 2011.

Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki.   Czytaj dalej...

Recenzje naszych Autorów