Nowości wydawnicze

Znaczenie pieniądza Znaczenie


Agnieszka Kozak

Norbertinum, Lublin 2004.

Czy pieniądze dają szczęście, czy raczej trzeba być szczęśliwym by stać się bogatym? Czy postawy wobec pieniądza zależą od tego, kim się jest i ile się zarabia? Pieniądze są tematem, o który się ocieramy każdego dnia. Jest to temat fascynujący a zarazem trudny, gdyż pytanie o stosunek do pieniądza zmusza człowieka do konfrontacji z tym, co w nim pierwotne – lęku przed utratą bezpieczeństwa.

Mimo tego, że pieniądz to kolorowy kawałek papieru, ludzie umówili się, że ma on wartość, która pozwala wymienić go na chleb, który z kolei gwarantuje człowiekowi przeżycie. Wydaje się więc, że pieniądza nie da się zamknąć tylko w definicji ekonomicznej. Wskazuje to po raz kolejny na konieczność wyjścia poza obowiązującą w ekonomii koncepcję homo oeconomicus w celu poszukiwania pozaekonomicznych uwarunkowań percepcji pieniądza i stosunku do niego.

Książka wpisuje się w nurt badań z zakresu psychologii ekonomicznej. Stanowi systematyczny wykład z zakresu psychologii pieniądza. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest reprezentacja poznawcza pieniądza i od jakich zmiennych psychologicznych i ekonomicznych zależy to, jak ludzie pieniądz postrzegają. By rzeczy ważne, nie przysłaniały tego, co najważniejsze…
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!