Nowości wydawnicze

Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt Między

Mariola Paruzel-Czachura

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Jaki jest związek pomiędzy psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną? Jakie założenia filozoficzne leżą u podstaw psychoterapii Gestalt? Jakie są korzyści z otwarcia się na siebie psychoterapeutów i filozofów? Jak zacząć żyć świadomie i autentycznie? I co to tak naprawdę oznacza?

Odpowiedzi na te i podobne pytania szuka na kartach niniejszej książki dr Mariola Paruzel-Czachura. Rozpoczynając od rozważań na temat istoty filozofii i psychologii oraz relacji między nimi, przechodzi do przedstawienia filozoficznych podstaw psychoterapii Gestalt oraz wyjaśnienia, jak dzięki niej wieść autentyczne życie. Na koniec zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy terapia Gestalt może być rozumiana jako filozofia.

Rozważania autorki zainteresują i zaintrygują nie tylko filozofów, psychologów i psychoterapeutów chcących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, ale również każdego, kto ma odwagę nieustannie pracować nad polepszaniem jakości swojego życia.

dr Mariola Paruzel-Czachura - psycholog i absolwentka filozofii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi zajęcia między innymi z psychoterapii Gestalt i etyki zawodu psychologa. Naukowo interesuje się psychoterapią w nurcie Gestalt, w którym się szkoliła i z którego obroniła pracę doktorską. Prowadzi badania w obszarze psychologii moralności i etyki. W ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) współpracuje z prof. Philipem Zimbardo jako koordynator działu szkoleń i trener. Jest autorką ponad trzydziestu publikacji naukowych, a także trzykrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Nauki Polskiej. Otrzymała tytuł "Absolwenta z Pasją" (UŚ) i wyróżnienie w konkursie "Laur Studencki" w kategorii "Przyjaciel Studenta" (UŚ).


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Filozofia a psychologia
1.1. Umiłowanie mądrości a nauka o duszy
1.1.1. Filozofia jako umiłowanie mądrości
1.1.2. Psychologia jako nauka o duszy
1.2. Problem psychologizmu w filozofii i drogi jego przezwyciężenia
1.3. Filozoficzne a psychologiczne koncepcje człowieka ? podobieństwa i różnice

Rozdział 2
Gestalt na tle tradycji psychologicznej
2.1. Psychologia, antropologia filozoficzna a psychoterapia
2.2. Metafora alchemii
2.3. Główne nurty w psychoterapii
2.3.1. Libido i tanatos, czyli kilka słów o psychoanalizie
2.3.2. Od psów Pawłowa do dialogu sokratejskiego ? psychoterapia poznawczo-behawioralna
2.3.3. Trzecia siła w psychologii ? psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna
2.3.4. Aleksander Lowen o duchowości ciała
2.3.5. Zwykłe słowa, które dają niezwykłe rezultaty ? psychoterapia ericksonowska
2.3.6. Wyjście poza pacjenta ? psychoterapia systemowa
2.3.7. "Dzień dobry" i co dalej? Analiza transakcyjna
2.4. Powstanie psychoterapii Gestalt
2.4.1. Fritz Perls i jego współpracownicy
2.4.2. Zasady psychoterapii Gestalt

Rozdział 3
Gestalt na tle tradycji filozoficznej
3.1. Uwarunkowania ontologiczne
3.1.1. Holizm
3.1.2. Monizm
3.1.3. Proces i harmonia przeciwieństw
3.1.4. Cykliczność
3.1.5. Teoria paradoksalnej zmiany
3.1.6. Teraźniejszość
3.2. Uwarunkowania epistemologiczne i metodologiczne
3.2.1. Źródło poznania, realność świata i status poznającego podmiotu w terapii Gestalt
3.2.2. Rola emocji, myśli i doświadczenia w procesie poznania
3.2.3. Świadomość
3.2.4. Figura i tło
3.3. Uwarunkowania antropologiczne
3.3.1. Człowiek nieuchwytny
3.3.2. Izolacja i lęk
3.3.3. Autentyczność
3.3.4. Wolność
3.3.5. Dialog
3.3.6. Wyobraźnia i sen
3.4. Uwarunkowania etyczne
3.4.1. Odpowiedzialność i wolność
3.4.2. Ucieczka od odpowiedzialności i wolności
3.4.3. Racjonalność
3.4.4. Dobro i zło
3.4.5. Złoty środek
3.4.6. Zamiast podsumowania: jak być wolnym i autentycznym człowiekiem?

Rozdział 4
Gestalt - filozofia czy psychoterapia?
4.1. Model filozofii starożytnej
4.2. Gestalt jako filozofioterapia

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!