Nowości wydawnicze

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim Psychoterapia

Anna Ostaszewska

GWP, Sopot 2015.

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest metodą rozwijaną w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, której celem jest jednoczesna troska o psychiczne i duchowe zdrowie człowieka. Opiera się ona na podejściach psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym oraz korzysta zarówno z naukowych, jak i duchowych tradycji.

W Polsce wiara chrześcijańska jest dla wielu ludzi bardzo ważną częścią życia, dlatego tak istotne jest, aby psychoterapeuci byli odpowiednio przygotowani do pracy z nimi i pomagania im w pokonywaniu codziennych trudności. Dlatego książka skierowana jest nie tylko do psychoterapeutów pracujących w ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie czy studentów Studium Psychoterapii SPCh, ale również do przedstawicieli różnych podejść w psychoterapii, do psychologów, pedagogów i osób duchownych.

    Koncepcja psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim imponuje dzięki jasnemu, spójnemu i systematycznemu wyjaśnieniu wspólnej płaszczyzny psychoterapii integratywnej i duchowości, które rozróżnia duchowość zdrową i niezdrową. Autorka w przemyślany i treściwy sposób uzasadnia potrzebę włączenia duchowości do swojego podejścia do psychoterapii integratywnej, nie idąc na kompromis ani z wiarą, ani z profesjonalną psychoterapią. To osiągnięcie godne uznania. Zdolność wypowiadania się z wiedzą o obu tych światach jest rzadka.

    Kenneth Evans
    prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej

    Monografia Anny Ostaszewskiej jest pierwszą w języku polskim całościową prezentacją psychoterapii, która wyjaśniając powstawanie zaburzeń zdrowia psychicznego, integruje religijne doświadczenia człowieka z innymi doświadczeniami życiowymi. Pokazuje, jakie ma to konsekwencje dla rozumienia celów psychoterapii (rozwiązywanie problemów przez rozwój ? także duchowy) oraz dla czynników zmiany psychoterapeutycznej - wsparcia w duchowym rozwoju. Jestem przekonany, że proponowane założenia teoretyczne i sposoby ich zastosowania w procesie psychoterapii zainteresują psychoterapeutów innych podejść oraz przyczynią się do dyskusji na temat włączenia wymiaru duchowego do rozumienia przyczyn zaburzeń zdrowia psychicznego i sposobów leczenia tych zaburzeń. Dla terapeutów stosujących tę metodę monografia z pewnością będzie ważnym źródłem informacji o psychoterapii w podejściu chrześcijańskim.

    Prof. dr hab. Jan Czesław CzabałaAnna Ostaszewska - psychoterapeutka z trzydziestoletnim stażem, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. W latach 1995?2009 przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, w latach 2009?2014 przewodnicząca Sekcji Psychoterapii i członek Zarządu Głównego SPCh, od 2007 roku sekretarz Polskiej Rady Psychoterapii. Wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii. Pracuje w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię w Centrum Psychoterapii Integratywnej oraz szkoli przyszłych psychoterapeutów na Studium Psychoterapii SPCh.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!