Nowości wydawnicze

Poskromić ADHD. Poznawczo-behawioralna terapia dorosłych. Podręcznik terapeuty Poskromić


Steven A. Safren, Carol A. Perlman, Susan Sprich, Michael W. Otto

GWP, Sopot 2015.

ADHD jest coraz poważniejszym problemem nie tylko w przypadku dzieci, ale również osób dorosłych. Prowadzi się wiele badań mających na celu lepsze poznanie tego zaburzenia oraz opracowanie terapii, która pozwoli w pełni nad nim zapanować. Klinicyści ze szpitala w Bostonie stworzyli pierwszy program terapii ADHD dla dorosłych. Niniejszy podręcznik zawiera omówienie tego programu. Autorzy charakteryzują najczęstsze objawy ADHD, opisują kryteria diagnostyczne zaburzenia oraz analizują wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę stanu zdrowia. Przedstawiają główne metody pracy terapeutycznej z pacjentem i pomagania mu w radzeniu sobie z rozproszeniem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami z adaptacją w różnych środowiskach i z nawiązywaniem trwałych relacji.

Opisany program terapeutyczny obejmuje 12 sesji, z których każda dotyczy innego problemu utrudniającego dorosłym z ADHD funkcjonowanie. Ten przejrzysty układ pozwala terapeucie krok po kroku pracować z pacjentem nad eliminowaniem każdej trudności. Ostatnia sesja jest poświęcona utrwalaniu zaproponowanych rozwiązań, aby zapobiec nawrotom objawów i aby pacjent umiał sam sobie z nimi poradzić.

Autorzy:

Dr Steven A. Safren
, jest wicedyrektorem Programu Terapii Poznawczo - Behawioralnej oraz dyrektorem Oddziału Medycyny Behawioralnej (Behavioral Medicine Service) w szpitalu Massachusetts General Hospital. Pracuje też jako adiunkt w Katedrze Psychologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda (Harvard Medical School).

Dr Carol A. Perlman obroniła doktorat z dziedziny psychologii klinicznej na Uniwersytecie Miami w Coral Gables na Florydzie. Pracuje jako asystentka medyczna z zakresu psychologii w szpitalu Massachusetts General Hospital, wykłada psychologię na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda (Harvard Medical School), pełni też funkcję dyrektora projektu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Harvarda.

Dr Susan Sprich obroniła doktorat z dziedziny psychologii klinicznej na Uniwersytecie Stanu Nowy York w Albany. Pracuje jako asystentka medyczna z zakresu psychologii w szpitalu Massachusetts General Hospital, wykłada też psychologię na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda (Harvard Medical School).

Dr Michael W. Otto pomagał w opracowaniu Programu Terapii Poznawczo - Behawioralnej w szpitalu Massachusetts General Hospital, gdzie pełnił funkcję dyrektora programu, był też profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Psychologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda (Harvard Medical School). Obecnie jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Bostonie.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!