Nowości wydawnicze

Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką Psychologia


(red.) Ewa Habzda-Siwek, Joanna Kabzińska

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.

Pierwsza w Polsce praca zbiorowa wielu Autorów, przybliżająca teoretyczne i praktyczne aspekty nowej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki z pogranicza prawa i psychologii.

Poszczególne rozdziały przygotowali prawnicy (wykładowcy szkół wyższych, sędziowie, adwokaci, biegli), psycholodzy (pracownicy naukowi i biegli sądowi), pedagodzy i specjaliści z największych uczelni w Polsce. Autorzy opisują sposoby wykorzystania dorobku współczesnej psychologii do rozwiązywania kwestii prawnych oraz perspektywy dalszego rozwoju dziedziny. Poruszają między innymi zagadnienia dotyczące opiniodawstwa sądowo-psychologicznego czy zastosowania psychologii w prawie karnym, procesie sądowym i postępowaniu wykonawczym. Czytelnicy otrzymują kompleksowe opracowanie najistotniejszych kwestii pojawiających się na styku prawa i psychologii.

    Intencją powstania książki było przybliżenie polskiemu czytelnikowi zagadnień, które wchodzą w zakres psychologii i prawa, a jednocześnie są aktualne i ważne z punktu widzenia polskiej rzeczywistości. (...) Mamy nadzieję, że oddawana w ręce Czytelników publikacja stanie się przyczynkiem do wspólnej dyskusji prawników i psychologów, inspiracją do rozwiązywania przedstawionych w niej problemów oraz punktem wyjścia wypracowania modelu naukowej współpracy w obszarze psychologii i prawa.
    Ze Wstępu redaktorów naukowych
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!