Nowości wydawnicze

Psychologia konsumenta Psychologia

Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu?

Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorki tej książki. Wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu przez nich decyzji. Wnioski autorek poparte są wynikami badań naukowych oraz zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach marketingowych.

Książkę wyróżnia opis zachowań konsumenckich z 3 punktów widzenia:

  • klasyczna perspektywa podstawowych procesów psychologicznych (spostrzegania, wiedzy, procesów emocjonalnych, motywacji i postaw),
  • analiza procesów nieświadomych, automatycznych konsumenta,
  • perspektywa praktyki badań nad konsumentem, czyli badań marketingowych.


Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!