Nowości wydawnicze

Szkoleniowe metody symulacyjne Szkoleniowe

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.

Rosnąca popularność szkoleń sprawia, że potrzebni są odpowiednio przygotowani trenerzy, którzy będą mogli je zaplanować i poprowadzić. Do nich właśnie, jak również do pracowników działów HR i szkoleniowych, adresowana jest seria Szkolenia.

Metody symulacyjne były znane już w starożytności. W Polsce ich wprowadzenie przebiegało falami, a ich rozkwit i znaczące rozpowszechnienie nastąpiły wraz z transformacją gospodarczą kraju i zmianami w edukacji. Celem autorów jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną i pokazanie, jak stosować symulacje w celu osiągnięcia zamierzonych efektów szkolenia. Opisują oni trzy podstawowe rodzaje metod symulacyjnych (symulacja behawioralna, gry symulacyjne, symulatory), tłumaczą, jak stworzyć własne symulacyjne narzędzie szkoleniowe i dostosować te już znane do danego obszaru tematycznego. Przekazują użyteczne wskazówki, które pomogą trenerom w ich codziennej pracy i ułatwią rozwój kompetencji uczestników szkolenia.

Dodatkowo podpowiadają, jak zadbać o poczucie bezpieczeństwa osób szkolonych, wzbudzić ich ciekawość, zminimalizować opór i rozwiać pojawiające się wątpliwości. Tłumaczą, że trener musi zachować postawę niezależnego arbitra, dającego szansę uczestnikom na popełnianie błędów, a następnie wyciąganie z nich wniosków i ich naprawianie. Wspominają również o słabych stronach i ograniczeniach metod symulacyjnych, przestrzegają przed potencjalnymi trudnościami i zachęcają do nieustannego notowania własnych spostrzeżeń jako wskazówek do dalszego doskonalenia zarówno siebie, jak i samego szkolenia. Zapewniają, że poprawnie dobrana i przeprowadzona symulacja jest nieocenionym wsparciem w osiąganiu celów szkolenia.

    Książka Alicji Balcerak i Jacka Woźniaka ma dwa oblicza. Po pierwsze, jest gruntowną refleksją teoretyczną nad problemem wykorzystania metod symulacyjnych w edukacji dorosłych, dzięki czemu ma walor porządkujący i precyzujący definicje oraz nazwy. Po drugie, jest zbiorem wielu cennych wskazówek dla trenerów korzystających z tych metod na salach szkoleniowych. Wartości refleksji Autorów książki dodaje wyczerpująca literatura przedmiotu zgromadzona w bibliografii.
    Andrzej Szastok, prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!