Nowości wydawnicze

Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych Test


Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.

Książka zawiera oryginalne - dotychczas w Polsce niepublikowane - narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu "Tomek - domek" na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

Całość obejmuje:

  • opis teoretycznych podstaw proponowanej techniki testowej;
  • dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące wykonania testu;
  • kompletny materiał testowy - materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD, kartę odpowiedzi dla badanego, arkusz odpowiedzi w wersji elektronicznej i drukowanej;
  • przykładowe wyniki testu wykonanego przez osoby z nieuszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz pacjentów z zaburzonym rozumieniem mowy w wyniku udaru mózgu.

Książka zawiera także płytę CD.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!