Nowości wydawnicze

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa? Napastowanie


Anna Wołosik, współpraca Ewa Majewska

Difin, Warszawa 2010.

Książka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie stanu wiedzy o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. Pisząc ją, autorki postawiły sobie za cel:

  • dostarczenie podstawowych informacji o zjawisku rówieśniczej agresji i przemocy seksualnej ze względu na płeć;
  • wskazanie, że napastowanie jest zjawiskiem złożonym, trudno definiowalnym, często utożsamianym (mylonym) z agresją, przemocą, gnębieniem, w istocie posiadającym swoje unikalne przyczyny i charakterystykę;
  • pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest "zorientowana" płciowo. Decydującym czynnikiem wywołującym zachowania przemocowe jest płeć osób poszkodowanych (dziewcząt), co pozostaje faktem zupełnie niewidocznym dla młodych ludzi, nauczycieli, rodziców; Krytyczną analizę niektórych form działań na rzecz dziewcząt, ale zarazem szereg sensownych strategii w tym zakresie proponują autorki wyśmienitej publikacji o szkole przyjaznej dziewczętom,
  • pokazanie, w jaki sposób kultura i normy społeczne wzmacniają zjawiska agresji i przemocy seksualnej.

Pierwsza część książki stanowi rodzaj teoretycznego wprowadzenia w problematykę napastowania seksualnego. Czytelnik znajdzie w niej krótki rys historyczny pokazujący konteksty prawne i psychologiczne pojęć molestowania i napastowania seksualnego, próbę teoretycznej identyfikacji zjawiska poprzez wskazanie różnic między napastowaniem a molestowaniem oraz agresją, przemocą i szykanowaniem. W tej części Czytelnik znajdzie też odpowiedzi, jakie naukowcy dają na pytanie o to, dlaczego do molestowania seksualnego dochodzi w świecie ludzi dorosłych i wśród nastolatków.

W kolejnych rozdziałach Czytelnik znajdzie typologię aktów napastowania, dowie się z nich, kto pada ofiarą napastowania, a kto jest jego sprawcą oraz znajdzie omówienie sposobów postrzegania zjawiska przez młodych ludzi oraz analizę sposobów reagowania na akty napastowania. Rozdział trzeci szerzej prezentuje wybrane formy napastowania seksualnego, w tym przemoc w bliskich związkach.
Nadrzędnym celem niniejszej książki jest uzyskanie zmiany w nastawieniu szkół ? nauczycielek i nauczycieli, rodziców, pedagożek i pedagogów oraz młodzieży ? wobec przemocy ze względu na płeć (rezygnacja z postawy ignorującej, bagatelizującej, przyzwalającej), a także zachęcenie nauczycieli i rodziców do działań na rzecz szkoły wolnej od napastowania seksualnego. Temu celowi służą w szczególności część II i III książki.

W części II zamieszczono rozważania o tym, co mogą zrobić dorośli i uczniowie, by do napastowania seksualnego w szkole nie dochodziło, a także wskazówki i sugestie dotyczące działania w sytuacjach, gdy do napastowania seksualnego dojdzie.

W części III Czytelnik znajdzie scenariusze zajęć dla młodzieży do programu profilaktycznego dotyczącego przemocy ze względu na płeć. Wykorzystanie scenariuszy w działaniach profilaktycznych szkoły przyniesie młodzieży korzystne zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Młodzi ludzie przedyskutują i przeanalizują kluczowe pojęcia takie, jak: przemoc, agresja, napastowanie seksualne, seksizm, ale także miłość, odpowiedzialność, szacunek i w efekcie dokonają rozróżnienia pomiędzy flirtowaniem a napastowaniem. Rozwiną umiejętność krytycznego myślenia poprzez rozpoznanie, czym są stereotypy, uprzedzenia i społeczne mity dotyczące płci. Nauczą się rozpoznawać manipulacje, rozstrzygać dylematy i podejmować decyzje na podstawie racjonalnego osądu. Dzięki ćwiczeniom proponowanym w scenariuszach młodzi ludzie wypracują krytyczne nastawienie wobec przemocy ze względu na płeć a także pozytywne, wolne od wpływu stereotypów popkultury, nastawienie do własnej tożsamości płciowej.

Aby podkreślić złożoność i wieloznaczność zjawiska napastowania seksualnego i jego kontrowersyjność, w tekście książki zostały zamieszczone ramki obrazujące rozmaite dylematy i sytuacje, jakie może napotkać jednostka (Głosy uczniów, Analiza przypadku). Czytelnik znajdzie też ramki, w których różne aspekty molestowania zostały przedstawione w pogłębiony sposób (Dowiedz się więcej) i takie, w których padają pytania wywołujące kontrowersje, a więc zachęcające do dyskusji (Podyskutuj).

Książka spełni swoje zadanie, jeśli Czytelnik wyposażony w wiedzę o zjawisku napastowania seksualnego, zaprezentowaną w rozdz. I?III i zaznajomiony z procedurami profilaktyki i interwencji, zechce skonstruować i zrealizować własny program przeciwdziałania napastowaniu seksualnemu w szkole oraz własne zajęcia z młodzieżą w ramach godzin wychowawczych lub zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

Zobacz także fragment książki - artykuł Anny Wołosik - "Różne formy napastowania seksualnego"
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!