Nowości wydawnicze

Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie Mechanizmy


Agnieszka Widera-Wysoczańska

Dyfin, Warszawa 2010.

W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.

    Dr Agnieszka Widera-Wysoczańska znana autorka opracowań poświęconych przemocy, traumie, pomocy psychologicznej udzielanej ofiarom i sprawcom i pokrewnym im zjawiskom (...) przygotowała nową książkę dotyczącą przemocy (...) rozpatrywanej z perspektywy pokoleniowej. Przemoc - groźne społecznie zjawisko - ma dobre w społeczeństwie patriarchalnym warunki do rozwoju. Nie dość, że natrafia na ukrytą akceptację niektórych instytucji społecznych, to jeszcze jest dzięki nim przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ten punkt widzenia wyróżnia recenzowaną pracę wśród wielu dobrych pozycji, również poświęconych przemocy, ponieważ opisuje ją łącznie z elementem ją utrwalającym, czyli z cyklem transgeneracyjnym. Opisywanie przemocy przez pryzmat przyczyn (elementów ją poprzedzających), charakteru (elementów wyjaśniających jej przebieg) i skutków (elementów po niej następujących) czyni przekaz kompletnym, logicznym i łatwo przyswajalnym.

    Powstała pozycja nieprzeciętna, niebanalna, starannie przemyślana, oparta na rzetelnie udokumentowanej wiedzy i na twórczej jej interpretacji. Niektóre rozdziały są wręcz unikalne, nowatorskie. Książka, którą należy zaliczyć do kategorii raczej książek naukowych niż popularyzatorskich, a jednocześnie dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Beisert
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!