Nowości wydawnicze

Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia Uzależnienia


Andrzej Augustynek

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady, pracy, seksu, hazardu, telewizji, komputera, internetu, szachów i wielu innych), uzależniamy się bowiem nie tylko od substancji psychoaktywnych. Nałogiem mogą stać się również zachowania. W tym przypadku pojawiają się uporczywie powtarzane czynności mimo szkód, które wywołują. Próby zaprzestania ich wykonywania (na ogół bezskuteczne) prowadzą do wystąpienie przykrych stanów psychicznych i dolegliwości fizycznych (objawy odstawienia, czyli abstynencji, o których piszę w rozdziale "Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnień komputerowych").

Ostatnia dekada XX wieku otworzyła przed psychologią nowe, fascynujące pole eksploracji badawczej. Jest nim zachowanie się człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój internetu w jego obecnej postaci w ciągu ostatnich lat podniósł jeszcze rangę tego zagadnienia. Historia badań nad psychologią internautów rozpoczyna się w 1995 roku, kiedy to Moore (1995) w swojej publikacji zreferował przeprowadzone badania na 531 studentach Uniwersytetu w Austin pod kątem ich nazbyt długiego korzystania z internetu.

Celem omawianych w książce badań było zweryfikowanie na gruncie polskim światowych informacji na temat zespołu uzależnienia od internetu jak i poszukiwanie nowych zależności tłumaczących mechanizm powstania, objawy, przebieg oraz rokowania terapeutyczne odnośnie tego uzależnienia.

Pierwszy rozdział tej pracy poświęcono zagadnieniu historii internetu, który w swoich historycznych korzeniach ma obok naukowych, także aspekty militarne. Drugi rozdział przeznaczono na omówienie zagadnienia sposobów korzystania z internetu, a występowania uzależnienia od internetu. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat osobowościowych uwarunkowań uzależnienia od internetu. W rozdziale czwartym omówiono kryteria diagnostyczne służące do rozpoznawania uzależnień komputerowych. Jest to podstawowy problem przy diagnozowaniu, opisie, terapii i wymianie doświadczeń pomiędzy terapeutami. Rozdział piąty przeznaczono na przegląd literatury zagadnienia epidemiologii uzależnienia od internetu. W rozdziale szóstym zreferowano próby stworzenia modelu teoretycznego uzależnienia od internetu. Natomiast w kończącym część pierwszą rozdziale siódmym podniesiono problematykę terapii uzależnień komputerowych.

W części drugiej omówiono wyniki badań własnych. W rozdziale pierwszym tej części przedstawiono podjęte zagadnienia badawcze i zastosowane metody. Drugi rozdział przeznaczono na prezentację wyników badań nad sposobami korzystania z komputerów. Natomiast badania nad rozpowszechnieniem uzależnienia od internetu. zreferowano w rozdziale trzecim. Z kolei w rozdziale czwartym omówiono rezultaty poszukiwań osobowościowych korelat uzależnienia od internetu. I wreszcie w rozdziale piątym dokonano analizy przypadków osób uzależnionych od internetu, zgłaszających się na terapię.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!