Nowości wydawnicze

Podstawowe zagadnienia psychologii religii Podstawowe

Stanisław Głaz (red.)

Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

Praca obejmuje pewną grupę zagadnień z psychologii religii. Przedstawiono w niej problematykę psychologii religii i religijności współczesnego człowieka. Autorzy artykułów są związani z różnymi ośrodkami życia naukowego w Polsce, a prezentowane treści są owocem ich wieloletnich poszukiwań teoretycznych.

Dzieło zbiorowe otwierające nową serię wydawniczą, zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest pierwszym tak obszernym podręcznikiem stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu psychologii religii. Książka jest znakomitym przykładem publikacji, która traktując o ważnych problemach, jest zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Korzyść z niej mieć mogą wykładowcy psychologii religii, pedagogowie, duszpasterze i studenci oraz osoby zainteresowane tą ważną dziedziną nauki. Autorami są naukowcy różnych ośrodków naukowych, którzy przedstawiają wyniki swych poszukiwań nad zagadnieniami religijności.

Opracowania poszczególnych zagadnień dotyczą psychologii religii. Obiektem analizy psychologicznej jest religia. Określenie "psychologia religii" sugeruje, że mamy do czynienia z dwoma poniekąd różnymi zagadnieniami. Pierwsze z nich dotyczy zjawisk psychicznych, drugie zaś odnosi się do religii i sposobów przeżywania jej przez danego człowieka, czyli religijności.

Książka dostarcza interesującej i wiarygodnej wiedzy na temat złożonego fenomenu religii, czyli religijności. Ukazanie funkcji, jakie pełni religia w życiu psychicznym i społecznym człowieka. Wyjaśnienie fenomenu religii od strony przeżyć i zachowań człowieka, subiektywnych i osobistych wierzeń religijnych. Pokazanie struktury aspektów życia religijnego człowieka, ich właściwości i związków z wieloma elementami osobowości człowieka oraz pokazanie dynamiki religijności, z jej przemianą związaną z całokształtem rozwoju procesów poznawczo-emocjonalnych człowieka - tak skrótowo można określić zarys tematyczny niniejszej pracy.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!