Nowości wydawnicze

Od przewodnika do inspiratora Od


Robert Dilts

Polski Instytut NLP, Warszawa 2006.

Książka "Od przewodnika do inspiratora, czyli coaching przez duże 'C'" jest swoistym podrecznikiem dla osób zajmujących się opieką, pomaganiem, wspieraniem, przewodzeniem, a wreszcie inspirowaniem innych osób. Celem przyświecającym autorowi było stworzenie oraz dostarczenie usystematyzowanego modelu przeprowadzania zmiany u osób, z którymi pracuje prowadzący je "lider/przewodnik". Mocną stroną takiego ujecia tematu jest wszechstronność, jaką uzyskał autor. Czerpie on wiedze z ponad 25 letniej praktyki w zakresie coachingu, konsultingu, treningów oraz doświadczenia w pracy z szerokim wachlarzem klientów, z którymi pracował. Zaczynając od klientów indywidualnych, poprzez wspieranie rozwoju osób pracujących w organizacjach (firmach) różnej wielkości, a koncząc na miedzynarodowych projektach, realizowanych dla globalnych korporacji. Ta praktyka, w połączeniu z wiedzą z zakresu Neurolingwistycznego Programowania, którego jest jednym z najbardziej znanych współautorów i aktywnie tworzących nauczycieli, pozwoliła Diltsowi zaproponować zintegrowany model uczenia sie, wyznaczania i wprowadzania zmiany w naszym życiu (zarówno osobistym jak i zawodowym).

Podstawową idea coachingu przez duże "C" jest wyróżnienie hierarchii poziomów uczenia się i zmiany w naszym życiu. Każdy z poziomów obejmuje właściwe sobie procesy, jednak również elastycznie przenika się z sąsiednimi, tworząc wzajemne relacje i odniesienia. Obszar, jaki opisuje hierarchia, rozpoczyna się od sfery dostrzegalnej dla zewnetrznego obserwatora. Pierwszy poziom to poziom naszego środowiska i otoczenia w którym funkcjonujemy, nastepny obejmuje nasze zachowania oraz umiejetności (np. pływanie). Kolejnym poziom w hierarchii dotyczy sfery mentalnej, a wiec są to przekonania (np. nauka jezyków obcych jest trudna/łatwa), które kształtują i realnie wpływają na nas i nasze działania. Wartości są wyższym poziomem, dotyczą idei, poglądów, które wyznajemy i w imie których lub przeciw którym działamy. Powyżej wartości mamy poziom tożsamości, która zawiera elementy definiujące poczucie tego, kim jesteśmy i kim się czujemy (również w aspekcie zawodowym np. menadżer, ksiegowy, prawnik, lekarz, itd.). Najwyższy poziom to poziom misji i celu do którego dążymy, dla którego działamy. Odnosi się również do wiekszego systemu, którego cześć stanowimy np. naród, rasa, płeć, wiara, religia. Poziomy te zwane w NLP - poziomami neurologicznymi - stanowią podstawe do modelu skutecznego przeprowadzania zmian. Proces ten obejmować może tylko wybrany poziom lub całościową zmiane od poziomu Środowiska aż do Misji.

Sam model i jego opis (czy lektura) jednak nie powoduje zmian. Do ich realizacji potrzeba "narzędzi". W książce tej czytelnik (a może należy powiedzieć -Użytkownik) znajdzie kilkadziesiąt opisów technik stawiania diagnozy, planowania i projektowania pożądanego celu oraz wreszcie wprowadzania i osiągania zamierzonych zmian. Unikalną właściwością technik i "narzędzi" proponowanych przez autora jest ich uniwersalność w stosowaniu. Nie ograniczają się one do jednorazowego zastosowania w przykładach czy kontekstach ściśle przytoczonych w książce (co jest zmorą popularnych pozycji typu "pomóż sobie sam"). Dzieki temu zyskują one cechy dobrej skrzynki z narzedziami, sprawdzającymi się zarówno dla coacha nauczyciela czy trenera, jak również dla menadżera, dyrektora a wreszcie liderów formalnych i nieformalnych, pracujących w grupach i organizacjach oraz terapeutach (zarówno fizjo- jak i psycho-) i psychologach. Aby ułatwić podział autor przypisuje dla każdego poziomu najbardziej typowe role, w jakich wystepuje "pomagający" i prowadzący Klienta przewodnik.

Uporządkowanie materiału w książce umożliwia prace nad nią linearnie. Traktując każdy poziom jako kolejny krok w procedurze dochodzenia do celu. Jednak wspomniane wydzielenie typów i zakresu narzędzi, umożliwiających budowanie i wspieranie klientów w realizacji ich upragnionych celów, pozwala na wybiórczą prace z książką, tzn. osoba zainteresowana tylko swoim zakresem oddziaływania, prowadzenia pracy z klientem może w zupełności skoncentrować się na wybranych rozdziałach i prezentowanych tam technikach i opisach. Elastycznie poruszanie się po wybranym obszarze tematycznym książki pozwala na szybkie poznanie najbardziej potrzebnego zakresu materiału. Dzieki temu późniejsze obcowanie z książką może stać się inspirującą wyprawą dla samego "przewodnika", dającą możliwość pogłębienia i wzbogacenia swojego własnego warsztatu pracy.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!