Nowości wydawnicze

Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa Poznawczo-behawioralna

Ruddell Peter, Palmer Stephen, Curwen Berni

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006.

Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa jest dziś jedną z najczęściej stosowanych terapii zarówno w praktyce psychologicznej, jak i medycznej. Do jej popularności z pewnością przyczynia się wysoka skuteczność w leczeniu m. in. depresji i nerwic. Jest to terapia oszczędna i pragmatyczna, w której główny akcent kładzie się na indywidualne zasoby i mocne strony klientów. Niniejsza książka stanowi rzetelne kompendium wiedzy na temat teorii poznawczo-behawioralnej i terapii krótkoterminowej, przedstawia strategie, które pomagają przyjrzeć się procesom myślowym, przezwyciężyć nieprzydatne przekonania i schematy, będące źródłem problemów.

Książka omawia metody pracy z klientami o skłonnościach samobójczych oraz cierpiącymi z powodu stresu pourazowego, lęków, natręctw, zaburzeń jedzenia i zaburzeń snu.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!