Gorące wiadomości

E-recepta o ważności 365 dni

Recepty elektroniczne wystawiane są przez lekarzy w Polsce obligatoryjnie już od 1 stycznia 2020 roku. Zarówno pacjenci, jak i cały personel służby zdrowia zdążyli się zatem już do nich przyzwyczaić. Nie wszyscy pacjenci zdają sobie jednak sprawę z tego, że e-recepty różnią się od siebie pod względem terminu realizacji.

Co do zasady e-recepta jest ważna przez 30 dni od daty wystawienia. W niektórych przypadkach może to być jednak 7, 120 lub nawet 365 dni. Aby e-recepta była ważna przez rok, lekarz musi odpowiednio zaznaczyć taką informację, wystawiając dokument.

Od czego zależy termin ważności e-recepty?


Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia e-recepty na niektóre leki mają określony termin ważności inny niż 30 dni. W przypadku antybiotyków termin realizacji jest najkrótszy i wynosi tylko 7 dni. Z kolei e-recepta na preparaty immunologiczne może być ważna przez 120 dni. Pozostałe recepty w większości mają ważność 30 dni, jednak należy pamiętać, że ten okres może liczyć się od daty wystawienia recepty lub od daty, którą lekarz wpisuje na e-recepcie w polu "data realizacji od...".

Recepta o ważności 365 dni - kiedy może być wystawiona?


E-receptę z terminem ważności 365 dni może być wystawiona na przykład w przypadku pacjentów chorych przewlekle, którzy na stałe muszą przyjmować określone leki. Dla takich pacjentów recepta roczna to ogromne ułatwienie. Aby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć i zapisać w dokumencie "datę realizacji do" określonego dnia. Nawet jeśli takie oznaczenie widnieje tylko w jednej z warstw e-recepty, na przykład w warstwie technicznej, pacjent wciąż może zrealizować e-receptę w terminie 365 dni.

Warto wspomnieć, że choć recepta jest ważna przez cały rok, to jednak lekarz może przepisać lek dla maksymalnie 360 dni kuracji. Ważne jest także, aby lekarz zaznaczył na recepcie dawkowanie konkretnego leku. Jeśli tego nie zrobi, to nawet receptę z terminem 365 dni trzeba będzie wykupić w ciągu 30 dni.

Zasady realizacji e-recepty o ważności 365 dni


Pacjent, który otrzyma od lekarza e-receptę o ważności 365 dni, musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z zasadami jej realizacji. Najważniejsza z nich dotyczy terminu wykupienia pierwszego opakowania. Nawet gdy recepta jest ważna rok, to pierwsze opakowanie należy wykupić, zanim upłynie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli pacjent tego nie zrobi, farmaceuta będzie musiał wydać mu mniejszą ilość leku proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty.

Kolejna ważna zasada to ilość opakowań, które pacjent może wykupić jednocześnie. Istnieje możliwość wykupienia leków wyłącznie na 120 dni kuracji - nie dłużej. Z kolei kolejną partię leków, czyli na następne 120 dni, można wykupić po upłynięciu 3/4 tego pierwszego okresu, czyli po 90 dniach od wykupienia pierwszej porcji. Każda e-recepta realizowana "na raty" musi być także od początku do końca realizowana w jednej i tej samej aptece.

Opublikowano: 2024-03-19

Źródło: halomed.pl


Zobacz więcej wiadomości



Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz