Sonda

Jak oceniasz obowiązującą od 01.01.2006. ustawę o zawodzie psychologa?

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle