Nasz Autor

dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

Jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem z doświadczeniem klinicznym, psychoterapeutą Europejskiego Towarzystwa Terapeutycznego, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowanym przez PARPA, trenerem treningu grupowego PTP i trenerem NLP The Society of NLP. Jest nauczycielem akademickim i adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłada na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego: “Psychologia Dziecka Niedostosowanego”. Jest współzałożycielem i psychoterapeutą w Ośrodku Psychologicznym Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych oraz dyrektorem i trenerem w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu. Od wielu lat współpracuje z Centrum Metodycznym MEN w Warszawie prowadząc warsztaty w zakresie diagnozy dziecka wykorzystanego seksualnie.

Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (SPP) w Warszawie, prowadząc treningi, warsztaty i wykłady. Wykładała na Studiach Podyplomowych "Psychologia Kliniczna i Psychoterapia" Uniwersytetu Opolskiego oraz w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji. Pracowała w OLO Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu, w Szpitalu dla Nieuleczalnie Chorych oraz jako Biegły Sądowy Aresztu Śledczego we Wrocławiu diagnozując sprawców przemocy seksualnej.

Łączy teorię (badania naukowe i wykłady akademickie) z praktyką (psychoterapia i szkolenie profesjonalistów).

Diagnozą i psychoterapią indywidualną i grupową z osobami (dziećmi i dorosłymi), które doznały psychologicznego złożonego urazu chronicznego w dzieciństwie (z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, po doznanej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej) zajmuje się od 1987r. W psychoterapii stosuje wypracowane przez siebie metody oparte na zintegrowanej terapii skoncentrowanej na urazie i na neurolingwistycznej psychoterapii.

Jako specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób po urazach psychologicznych (w tym osób po przemocy seksualnej) oraz w zakresie postępowania psychologicznego z opiekunem dziecka, które doznało urazu od 1993 roku prowadzi wykłady, seminaria, konsultacje i wielostopniowe szkolenia dla profesjonalistów z różnych ośrodków psychologiczno-pedagogicznych na terenie całej Polski. Współpracując z dr Christiną Hall (USA) z The Society of NLP od 1990 roku szkoli w zakresie zastosowania metody NLP w pomocy psychologicznej.

W ramach zajęć dydaktycznych z psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego uczy studentów rozpoznawania i postępowania psychologicznego z mechanizmami przemocy w rodzinie, objawami urazów chronicznych u osób krzywdzonych i sprawców, psychopatologii rodziny, pierwszego kontaktu i zawierania kontraktu w terapii indywidualnej, metod psychoterapii z osobami po urazach chronicznych doznanych w dzieciństwie i zastosowania metody NLP w postępowaniu psychologicznym.

W trakcie pracy naukowej w Instytucie Psychologii opracowała i zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, kazirodczych, międzypokoleniowego przekazywania czynników ryzyka przemocy seksualnej i postaw rodzicielskich w rodzinie oraz mechanizmów zaprzeczania u sprawców przemocy domowej. Do prezentacji tych badań w formie wykładów i referatów oraz do przewodniczenia sesjom naukowym jest zapraszana na konferencje w USA, Kanadzie, Australii, Meksyku, Włoszech, Szwecji, Anglii i w Polsce. Opublikowała kilkadziesiąt psychologicznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książkę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, American Psychological Association (APA), The American Academy of Experts in Trauma Stress, The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), i w komitecie programowym konferencji tej organizacji była recenzentem (w latach 2000 – 2002) nadsyłanych abstraktów.

Kiedyś często występowała w audycjach radiowych i telewizyjnych na temat przemocy w rodzinie. Od jakiegoś czasu nadal zapraszana do TV, zazwyczaj odmawia, żeby nie straszyć ludzi tą trudną tematyką.

Jej hobby to podróże i czytanie książek o zwiedzanych miejscach oraz projektowanie, ograniczone do własnego domu. Z podróży z pasją przywozi muzykę typową dla odwiedzanego regionu, porcelanę (filiżanki i kubki), kamienie, muszle i piasek oraz szyszki (lub inne patyki) oraz profesjonalne albumy, koniecznie z dokładnym opisem danego miejsca. Mniej profesjonalne albumy (zdjęcia + opis) robi sama. A jej dużym sukcesem życiowym jest zarażenie tą pasją swojej córki, która pewnego dnia powiedziała „mamo, ten świat jest taki piękny i wielki, kiedy pojedziemy zobaczyć następne miejsca” – później układa ona na ich temat bajki.

Tytuły:


 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Psychoterapeuta certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne (European Association for Psychotherapy)
 • Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA
 • Trener Treningu Grupowego PTP
 • Trener NLP The Society of NLP (USA)

Funkcje:


 • Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Przewodnicząca Sekcji Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Trener Instytutu Psychoterapii we Wrocławiu
 • Psychoterapeuta w Ośrodku Psychologicznym Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych

Publikacje o charakterze naukowym


Książka:

  Widera - Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Artykuły:

 1. Bartosz B., Widera - Wysoczańska A. (1994). Ku psychologicznemu opisowi życia człowieka, Prace Psychologiczne, No. 1687, Wrocław, s.198 - 206.
 2. Widera - Wysoczańska A., (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, No.1292, s. 9 – 21.
 3. Widera - Wysoczańska, A. (1990). Refleksje o problemach ludzi nieuleczalnie chorych. Zdrowie Psychiczne, 3, s.134 - 147.
 4. Widera - Wysoczańska A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 3, s. 587 – 595.
 5. Widera - Wysoczańska A. (1988). Problemy śmierci w poglądach młodych ludzi, Zdrowie Psychiczne, 3 - 4, s. 157 – 169.
 6. Widera - Wysoczańska A. (1988). Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 4, s.1044 – 1056.
 7. Widera - Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. Nowiny Psychologiczne, 2, s. 93 - 105.
 8. Widera - Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. Przegląd Psychologiczny, 1 - 2, s. 341 – 355.
 9. Widera - Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. Przegląd Psychologiczny, 3 - 4, s. 103 – 117.
 10. Widera - Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Widera-Wysoczańska A. (1996). Experiencing death by adults: A clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology. International Journal of Psychology, Vol.31,3-4, 213.
 12. Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. W: Kolbuszewski, J. (red). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

 13. Widera - Wysoczańska A. (1997). Experiencing Death by Women: A clinical - Qualitative Study. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318 (nie publikowane)
 14. Widera - Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. Czasopismo Psychologiczne, 3, s. 99 – 111.
 15. Widera - Wysoczańska A. (1997). Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psycholology, Mexico City, 318 (nie publikowane)
 16. Widera - Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam - raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet, 9, 22-24.
 17. Widera - Wysoczańska A. (1997) Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children. Paper presented at the 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, 1998 (nie publikowane)
 18. Alicja Kuczyńska, Agnieszka Widera – Wysoczańska (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85.
 19. Agnieszka Widera – Wysoczańska, Alicja Kuczyńska (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego - ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95.
 20. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Ten straszny bliski - dynamika przemocy seksualnej w rodzinie, Charaktery, 3(14).
 21. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). To nie moja wina - bardzo wielka wina - proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, Charaktery, 7(18).
 22. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, 73-95. London: SAGE Publ.
 23. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 77 (nie publikowane).
 24. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. W: Gapik L. (red.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 25. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous families on dissociation. W: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, s. 46 (nie publikowane).
 26. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 73 (nie publikowane).
 27. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. W: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, s. 185 (nie publikowane).
 28. Widera - Wysoczańska A. (2000). Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the polish society. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s. 10 (nie publikowane).
 29. Widera - Wysoczańska A. (2000). Intergenerational transmission of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research, . Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s.110 (nie publikowane).
 30. Widera - Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 31. Widera - Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina, W: Dolińska - Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 32. Widera - Wysoczańska A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community - Based Programs. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73 (nie publikowane).
 33. Widera - Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. W: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 34. Widera - Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. W: Czapiga, A. (red.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 35. Widera – Wysoczańska (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. Kielce: Charaktery Biblioteka.
 36. Widera - Wysoczańska A. (2003). Health problems of women victims of complex childhood abuse. European Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Abstracts of the VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. s. 150 (nie publikowane).
 37. Widera - Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. Psychologia w szkole. 2, s. 65-75
 38. Widera - Wysoczańska, A. (2004). Bezpieczna prywatność dziecka. Psychologia w szkole. 2, s. 77-86
 39. Widera - Wysoczańska, a. (2005). Disturbances in child protection by mother survivors of childhood sexual abuse. Paper presented at an International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK (nie publikowane).
 40. Widera - Wysoczańska, a. (2005). Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors. Research and Psychotherpay. Paper presented at The 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology. Stockholm (nie publikowane).
 41. Agnieszka Widera – Wysoczańska (2005). Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. Przegląd Psychologiczny. Tom 48. Nr 3, 303 – 322.
 42. Widera - Wysoczańska, a. (2006) Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. (w druku)
 43. Widera - Wysoczańska, a. (2006). Matherhood of Women Molested As A Child. in: Psychopatologies of Modern Society (w druku).
 44. Widera - Wysoczańska, a. (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy i postępowanie psychologiczne. W: red. Klebaniuk, J. (w druku)

Publikacje o charakterze popularyzatorskim


 1. Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O .
 2. Widera - Wysoczańska A.(1997). Kura czy orzeł - kilka słów o wizualizacji, Charaktery, 3, 18-19.
 3. Widera - Wysoczańska A.(1997). Zastosowania technik hipnotycznych, Carpe Diem, 4, 18 – 22.
 4. Agnieszka Widera-Wysoczańska, (1998). NLP: ciekawość nowych możliwości, Carpe Diem, 1, 25 – 27.
 5. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Moc tkwiąca w wyobraźni, Carpe Diem, 2, 14 – 16.
 6. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Otulić wnętrze. Carpe Diem, 4, 18 – 20.
 7. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
 8. Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.
 9. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
 10. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34–36.
 11. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12–17.
 12. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
 13. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
 14. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Czym jest DDA, Profilaktyk, 1, s. 24 – 26.
 15. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Jak pomóc psychologicznie dziecku, które doznało przemocy seksualnej, Profilaktyk, 2, s. 4 - 7 i s. 50.
 16. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
 17. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
 18. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
 19. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
 20. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2004). Seksualność wymuszona. Tygodnik Powiatu Wołowskiego, 10 VIII, s. 5.
 21. I inne ...

Kontakt

   E-mail: Agnieszka Widera-Wysoczańska
Zobacz także: Instytut Psychoterapii we Wrocławiu