Nasz Autor

dr Stefan Szary

dr Stefan Szary

Doktor nauk humanistycznych, filozof, wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii, współpracownik Akademii Walki z Rakiem, autor kilkudziesięciu publikacji. Pracował jako wolontariusz z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach filozofii egzystencji zajmuje się zagadnieniami:

  • sensu życia, cierpienia, śmierci,
  • znaczenia twórczości i metafizyki w życiu człowieka,
  • spotkania z człowiekiem cierpiącym, chorym, niepełnosprawnym,
  • znaczenia wartości humanistycznych w medycynie.

Filozofię postrzega m.in. jako sztukę prowadzenia rozmowy terapeutycznej, która pozwala na głębsze odkrycie siebie samego - gnothi seauton.

Filozofię egzystencji łączy z logoterapią Viktora Emila Frankla, psychologią egzystencjalną, psychologią humanistyczną, pedagogiką egzystencjalną oraz poglądami prof. Antoniego Kępińskiego.Dr Stefan Szary


    Chodzi o "przyjęcie zdrowej filozofii życia, dzięki której zdołamy wykazać, że życie każdego człowieka naprawdę ma sens". (Viktor Emil Frankl)


Zobacz także: www.stefan-szary.pl


Autor zdjęcia: M. Krajewski