Nasz Autor

Zuzanna Celmer

Zuzanna Celmer

Zuzanna Celmer jest psychologiem i licencjonowanym psychoterapeutą.

Od piętnastu lat prowadzi seminaria szkoleniowe dla firm, w tym Centrum Promocji Kadr, Studium Wiedzy Menadżera, PLL LOT, Johnson and Johnson, ZETOM, Nationale Nederlanden, Międzynarodowe Forum Kobiet, Stowarzyszenie Radców Prawnych, Provident, Zakłady Energetyczne - Toruń, itd. na temat stresu, asertywności, komunikacji, procesów motywacyjnych, inteligencji emocjonalnej, budowania związków i inne.

Prowadzi również treningi interpersonalne, między innymi zajęcia dla psychologów w Rosji.

Odbyła wiele staży zawodowych: dwumiesięczny w USA na zaproszenie Departamentu Stanu, w Finlandii, Szwecji, Francji i wieloletnie szkolenia w byłej Czechosłowacji, w tym ukończyła trzystopniowy kurs hipnozy. Jest licencjonowanym terapeutą małżeńskim, prowadzi terapię indywidualną, świadcząc pomoc w różnorodnych problemach życiowych.

Jest Autorką ośmiu książek o tematyce małżeńskiej, społecznej i rodzinnej, z których trzy zostały przetłumaczone na języki obce. Od lat współpracuje z różnymi czasopismami, w tym stale z kilkoma tytułami prasowymi. Także z radiem i telewizją. Ukończyła trzyletnie studium podyplomowe filozofii i etyki na Wydziale Filozofii UW oraz półtora roku studiów medycyny chińskiej, dwustopniowy kurs Programowania Neurolingwistycznego, zakończony amerykańskim certyfikatem (master), uprawniającym do stosowania tej metody w praktyce terapeutycznej. Ukończyła także studia gender na UW, gdzie była również wykładowcą.

Od kilku lat jest zapraszana z wykładami i warsztatami dla studentów do różnych uczelni w kraju.

Prowadziła badania pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Piotrowskiego, w ramach ogólnopolskiego badania nad sytuacją gospodarstw domowych w Polsce na grupie 5OO małżeństw. Przedmiotem badania były fazy życia rodzinno małżeńskiego. Badanie to zostało następnie powtórzone w kilka lat później, przez prof. dr hab. Adama Kurzynowskiego, w którym Autorka prowadziła i zakończyła raportem (następnie książką) ten sam temat.