Lista cech DDA

Lista cech DDA
Sprawdź, jak dużo masz cech, charakterystycznych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru "Tak", lub "Nie" przy każdym z pytań.

Pytanie Tak Nie
Czy w relacjach z ludźmi musisz zgadywać, co jest normalne?
Czy masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca?
Czy kłamiesz, gdy równie dobrze mógłbyś (mogłabyś) powiedzieć prawdę?
Czy osądzasz siebie bezlitośnie?
Czy masz kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą?
Czy traktujesz siebie bardzo poważnie?
Czy masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów?
Czy przesadnie reagujesz na zmiany, na które nie masz wpływu?
Czy bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania u innych?
Czy myślisz, że różnisz się od wszystkich innych?
Czy jesteś albo nadmiernie odpowiedzialny (-a) albo całkowicie nieodpowiedzialny (-a)?
Czy bywasz niezwykle lojalny (-a), nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje?
Czy często ulegasz impulsom?
Czy czujesz się winny (-a), stając w obronie własnych potrzeb i często ustępujesz innym?
Czy czujesz strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami?
Czy czujesz strach przed cudzym gniewem i awanturami?
Czy lubisz zachowywać się jak ofiara?
Czy bardzo boisz się porzucenia lub utraty bliskich osób?
Czy obawiasz się ukazywania swoich uczuć?
Czy masz skłonność do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy masz lub miałeś (-aś) uzależnionego partnera (-kę)?
Czy masz tendencję do impulsywnego podejmowania decyzji i sztywnego trzymania się raz obranego kierunku działania, bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania?