Forum dyskusyjne

RE: Ile kosztuje zywnosc na miesiac???

Autor: APatia   Data: 2021-05-06, 20:29:07               

Zgodnie z Art. 673§3 kodeksu cywilnego "jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie".

Umowa na czas określony to umowa, która zawsze trwa pomiędzy dwiema z góry wyznaczonymi datami, lub przez ściśle określony czas, np rok.
Tej umowy nie można wypowiedzieć przez okresem na jaki została zawarta, nie zawiera więc ona żadnego terminu wypowiedzenia. Co więcej, jej przedłużenie wymaga pisemnego aneksu - w przeciwnym razie sama wygasa.
Ale można ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, w wyjątkowych przypadkach tj. np. awarie uniemożliwiające zamieszkanie.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku