Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowany artykuł

RE: Wariacje wokół dziecka. Zaprzeczone aspekty adopcji, zapłodnienia sperm± dawcy, in vitro, surogacji macierzyńskiej, homorodzicielstwa i aborcji

Autor: NurseDiesel   Data: 2012-06-04, 06:34:01               

"Dyskusje ideologów to dyskusje ludzi, którzy maj± materialny b±dĽ psychologiczny interes w tym, aby stać po której¶ ze stron. Interes materialny jest zrozumiały, za¶ psychologiczny polega na tym, że przyjęcie pewnego zestawu idei daje okre¶lone poczucie tożsamo¶ci oraz przynależno¶ci. Niekiedy pozwala też na skanalizowanie agresji, której obiektem staje się przeciwnik ideologiczny. Ideolog to osoba, która wie a priori, która nie ma ochoty i siły na zmianę przekonań, będ±ca pod przemożnym wpływem grupy lub paradygmatu. To też osoba, która jest pewna, że istniej± teorie w pełni prawdziwe. "

I tyle w temacie. Bo każda dyskusja z gejowskim aktywist±, w jak± miałam w±tpliw± przyjemno¶ć się wdać opiera się na steku bzdur neguj±cych sprawy oczywiste, wyglaszanych z agresj± i w sposób roszczeniowy.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż tre¶ć wszystkich wpisów w w±tku