Kwestionariusz Orientacji Życiowej

Aaron Antonovsky
Kwestionariusz Orientacji Życiowej
Poniższy zestaw pytań odnosi się do różnych aspektów naszego życia. Przy każdym pytaniu podano siedem możliwych odpowiedzi. Zaznacz tę cyfrę, która wyraża Twoją odpowiedź, przy czym cyfry 1 i 7 oznaczają odpowiedzi skrajne. Jeśli określenie umieszczone pod 1 uważasz za właściwe, zaznacz 1; jeśli odpowiada Ci określenie umieszczone pod 7, zaznacz 7. Jeśli masz inne odczucia, zaznacz tę cyfrę, która najlepiej wyraża to, co czujesz.
1. Gdy rozmawiasz z ludźmi, czy masz poczucie że nie rozumieją Cię?
 1  2  3  4  5  6  7
nigdy nie mam takiego poczucia  
zawsze mam takie poczucie


2. W przeszłości, kiedy musiałeś zrobić coś, co zależało od współpracy z innymi ludźmi, czy miałeś poczucie, że to:
 1  2  3  4  5  6  7
na pewno nie będzie zrobione  
na pewno zostanie zrobione


3. Pomyśl o ludziach, z którymi kontaktujesz się na co dzień, przy czym nie chodzi tu o Twoich najbliższych. Jak dobrze znasz większość z nich?
 1  2  3  4  5  6  7
czujesz, że to obcy ludzie  
znasz ich bardzo dobrze


4. Czy masz poczucie, że tak naprawdę nie obchodzi Cię to, co dzieje się wokół Ciebie?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo rzadko lub nigdy  
bardzo często


5. Czy zdarzało się w przeszłości, że byłeś zaskoczony zachowaniem ludzi, których - jak sądziłeś - dobrze znasz?
 1  2  3  4  5  6  7
nigdy tak się nie zdarzyło  
zawsze tak było


6. Czy zdarzyło się, że zawiedli Cię ludzie, na których liczyłeś?
 1  2  3  4  5  6  7
nigdy się tak nie zdarzyło  
zawsze tak było


7. Życie jest:
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo ciekawe  
jednostajne


8. Do tej pory w Twoim życiu:
 1  2  3  4  5  6  7
nie było żadnych wyraźnych celów czy dążeń  
były bardzo wyraźne cele czy dążenia


9. Czy masz poczucie, że jesteś traktowany niesprawiedliwie?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


10. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Twoje życie było:
 1  2  3  4  5  6  7
pełne zmian i nie wiedziałeś, co się za chwilę przydarzy  
całkowicie uporządkowane i jasne


11. Większość tego, co będziesz robił w przyszłości będzie prawdopodobnie:
 1  2  3  4  5  6  7
niezwykle fascynująca  
śmiertelnie nudna


12. Czy miewasz wrażenie, że jesteś w nieznanej Ci sytuacji i nie wiesz, co robić?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


13. Co najlepiej opisuje Twój sposób patrzenia na życie?
 1  2  3  4  5  6  7
zawsze można znaleźć wyjście z przykrych sytuacji życiowych  
nie ma wyjścia z przykrych sytuacji życiowych


14. Kiedy myślisz o swoim życiu, bardzo często:
 1  2  3  4  5  6  7
czujesz, jak dobrze jest żyć  
zadajesz sobie pytanie, po co w ogóle żyjesz


15. Kiedy stajesz przed trudnym problemem, wybór rozwiązania jest:
 1  2  3  4  5  6  7
zawsze zagmatwany i trudno go dokonać  
zawsze zupełnie jasny


16. Wykonywanie codziennych zajęć jest dla Ciebie źródłem:
 1  2  3  4  5  6  7
dużej przyjemności i zadowolenia  
przykrości i nudy


17. Twoje życie w przyszłości będzie prawdopodobnie:
 1  2  3  4  5  6  7
pełne zmian i nie będziesz wiedziała, co się za chwilę wydarzy  
całkowicie uporządkowane i jasne


18. Kiedy coś nieprzyjemnego zdarzało się w przeszłości, byłeś skłonny:
 1  2  3  4  5  6  7
gryźć się tym i zamartwiać  
mówić sobie:
"w porządku, muszę jakoś z tym żyć"
i dalej robić swoje


19. Czy miewasz mieszane uczucia i myśli?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


20. Kiedy robisz coś, co wprawia Cię w dobry nastrój:
 1  2  3  4  5  6  7
z pewnością pozostaniesz w dobrym nastroju  
z pewnością zdarzy się coś, co zepsuje Ci dobry nastrój


21. Czy zdarza się, że masz w sobie uczucia, których wolałbyś nie mieć?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


22. Przewidujesz, że Twoje życie osobiste będzie w przyszłości:
 1  2  3  4  5  6  7
zupełnie bez sensu czy celu  
w pełni sensowne i celowe


23. Czy myślisz, że w przyszłości zawsze będą ludzie, na których będziesz mógł liczyć?
 1  2  3  4  5  6  7
jesteś pewny, że będą  
wątpisz, czy będą


24. Czy miewasz wrażenie, że nie wiesz, co dokładnie się wydarzy?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


25. Ludzie, nawet o silnym charakterze - czasami czują się przegrani w pewnych sytuacjach. Jak często czułeś się tak w przeszłości?
 1  2  3  4  5  6  7
nigdy  
bardzo często


26. Kiedy coś się zdarzyło, czy zwykle stwierdzałeś, że:
 1  2  3  4  5  6  7
przeceniłeś znaczenie tego wydarzenia lub go nie doceniłeś  
widziałeś sprawy we właściwych proporcjach


27. Kiedy myślisz o trudnościach, które możesz napotkać w ważnych dziedzinach swego życia, czy masz poczucie, że:
 1  2  3  4  5  6  7
zawsze uda Ci się pokonać te trudności  
nie uda Ci się pokonać tych trudności


28. Jak często masz wrażenie, że to, co robisz na co dzień, jest niezbyt sensowne?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy


29. Jak często doznajesz uczuć, nad którymi nie wiesz, czy potrafisz zapanować?
 1  2  3  4  5  6  7
bardzo często  
bardzo rzadko lub nigdy