Słownik

metadon

Działa podobnie jak morfina (heroina); ma także działanie przeciwbólowe. Jego toksyczność jest zbliżona do morfiny, jednak powoduje mniejsze zaburzenia czynności układu oddechowego i w mniejszym stopniu wywołuje euforię. Powoduje uzależnienie podobne do uzależnienia od morfiny, jednak zespół abstynencyjny przebiega wolniej i łagodniej. Bywa stosowany w programach redukcji szkód (harm reduction), adresowanych do narkomanów, wobec których zrezygnowano z prób leczenia: przywrócenia ich społeczeństwu i wymogu utrzymywania całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych.