Słownik

halucynogeny

Grupa substancji psychoaktywnych (uzależniających), wywołujących halucynacje (np. LSD, meskalina, psylocybina). Do najczęściej przyjmowanych w Polsce substancji halucynogennych należą grzyby z gatunku Psilocybe Semilanceata (łysiczka lancetowata), spożywane suszone lub surowe, zwykle około kilkadziesięciu sztuk jednorazowo. Substancje halucynogenne nie powodują zależności fizycznej, natomiast obserwowany jest wzrost tolerancji.