Słownik

benzodwuazepiny

Pochodne benzodiazepiny należą do grupy leków psychotropowych, działają głównie uspokajająco i przeciwlękowo; łatwo prowadzą do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagle odstawienie może spowodować wystąpienie drgawkowych napadów abstynencyjnych; szczególnie niebezpieczne jest łączenie ich z alkoholem; są prawdopodobnie najczęściej przepisywanymi lekami na świecie.