Słownik

barbiturany

Syntetyczne pochodne kwasu barbiturowego, działające depresyjnie na układ nerwowy i stosowane do produkcji leków przecipadaczkowych, nasennych, przeciwbólowych oraz uspokajających. Bardzo łatwo prowadzą do silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego; kumulują się w organizmie, a nagłe ich odstawienie może spowodować wystąpienie drgawkowych napadów abstynencyjnych; szczególnie niebezpieczne jest łączenie ich z alkoholem; są najczęstszą przyczyną zamierzonych i przypadkowych zatruć.