Słownik

złudzenia

Iluzje, złudy, złudzenia zmysłowe - patologiczne zjawiska psychiczne polegające na zmienionym postrzeganiu istniejących realnie źródeł zewnętrznych bodźców zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, smakowych, węchowych i czuciowych); błędna interpretacja czegoś, zniekształcona subiektywnie ocena sytuacji. Iluzje mogą występować u ludzi zdrowych w warunkach utrudniających właściwe rozpoznanie bodźca np. w ciemności, we mgle, pod wpływem strachu czy zmęczenia. Poprawa warunków czy dodatkowe wyjaśnienia szybko jednak korygują spostrzeżenie. W iluzjach spotykanych w stanach chorobowych korekcja następuje znacznie wolniej.
Zobacz też: omamy.