Słownik

tremor

Tremor (drżenie alkoholowe) drżenie rąk, a często całego ciała, występujące u osób uzależnionych w przebiegu zespołu abstynencyjnego.