Słownik

alkoholizm

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od alkoholu można mówić wówczas, kiedy stwierdzono występowanie co najmniej trzech z poniższej listy objawów, przez jakiś czas w ciągu ostatniego roku lub utrzymywanie się ich przez okres jednego miesiąca:

 • silne pragnienie ("głód") lub poczucie przymusu picia alkoholu;
 • subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z piciem alkoholu tj. trudności w:
  - powstrzymywaniu się od picia,
  - kontrolowaniu długości picia ("ciągu"),
  - kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu;
 • obecność fizjologicznych objawów zespołu abstynencyjnego (zespołu odstawienia), występujących po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu albo picie alkoholu ze świadomością, że objawy odstawienia ulegną złagodzeniu;
 • wzrost tolerancji na alkohol;
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia alkoholu;
 • picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek z piciem alkoholu.

Pomocne w diagnozowaniu są testy psychologiczne (CAGE, AUDIT, MAST itd.).

Fazy rozwoju alkoholizmu wg Jellinka

Wstępna ("przedalkoholiczna", objawowa)
 • picie w celu uzyskania ulgi
 • wzrost tolerancji na alkohol

Ostrzegawcza (zwiastunowa)
 • pojawienie się palimpsestów (tzw. "urwane filmy")
 • coraz większa koncentracja na alkoholu
 • picie po kryjomu
 • picie z chciwością (łapczywe)
 • organizowanie okazji do wypicia
 • poczucie winy w związku z piciem
 • unikanie rozmów na temat picia alkoholu

Krytyczna (ostra, krzyżowa)
 • utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem
 • objawy głodu alkoholowego
 • wyszukiwanie usprawiedliwień (system alibi) dla picia
 • obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na uwagi
 • narzucanie sobie okresów abstynencji
 • próby zmiany wzorca picia (czas, miejsca, rodzaj alkoholu)
 • powtarzające się stany wyrzutów sumienia
 • poważne zaniedbywanie pracy, bliskich, przyjaciół
 • wyraźne zawężenie zainteresowań
 • tworzenie racjonalnych uzasadnień dla picia (samooszukiwanie)
 • koncentracja życia na piciu
 • gromadzenie zapasów alkoholu
 • zaniedbywanie jedzenia (niedożywienie)
 • osłabienie popędu seksualnego
 • epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej)
 • stałe uzupełnianie stężenia alkoholu (m.in. picie poranne)

Przewlekła
 • okresy wielodniowego picia ("ciągi")
 • osłabienie zasad moralnych
 • uszkodzenie myślenia i zdolności oceny
 • picie alkoholi niekonsumpcyjnych
 • spadek tolerancji na alkohol
 • wyraźne drżenia (tremor)
 • lęki
 • napady drgawkowe ("padaczka alkoholowa")
 • psychozy alkoholowe - ostre i przewlekłe
 • ciężkie choroby somatyczne ------> ZGON