Słownik

zespół presuicydalny

Zespół cech, które znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamiar popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny:
1. Przeżywanie głównie niepokoju i lęku, zagrożenia, poczucia mniejszej wartości i niewydolności prowadzące do rezygnacji.
2. Kierowanie agresji w swoją stronę.
3. Ucieczka od realnych problemów w fantazjowanie na temat śmierci i snucie planów samobójczych.

Sygnały samobójstwa:

  • wypowiedzi typu: lepiej byłoby wam beze mnie, lepiej byłoby ze sobą skończyć;
  • zbieranie leków;
  • zdobycie sznura lub ostrego narzędzia;
  • napisanie testamentu i pożegnalnych listów;
  • nieoczekiwane wizyty u bliskich osób sprawiające wrażenia żegnania się;
  • nagłe izolowanie się od otoczenia;
  • rozważania o śmierci;
  • treści dotyczące śmierci, egzekucji, pogrzebu pojawiające się w snach.

Nagła poprawa stanu psychicznego osoby będącej na skraju samobójstwa nazywana jest "złowieszczym spokojem". Chory nie odczuwa już niepewności i lęku ponieważ podjął decyzję o samobójstwie, które w jego przekonaniu rozwiąże wszystkie problemy.

Zobacz też: samobójstwo


Autor: lekarz psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione przez serwis Poradnik Medyczny