Słownik

dysleksja

Dysleksja to zaburzenie w strukturze centralnego układu nerwowego, które przejawia się w specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania, pisania i techniki pisania. W niektórych przypadkach współwystępuje z trudnościami w operowaniu liczbami.

Diagnozując dysleksję należy wykluczyć opóźnienia w nauce spowodowane zaniedbaniami środowiskowymi. Dzieci dotknięte dysleksją przejawiają specyficzne trudności, pomimo objęcia ich normalnym tokiem nauczania, pomimo posiadania normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych.