Słownik

wywiad psychologiczny

Swobodna psychologiczna technika diagnostyczna, polegająca na dowolnej lub nieznacznie tylko ustrukturyzowanej rozmowie z badanym, z zadawaniem pytań o wszelkie aspekty jego życia. Wywiad psychologiczny zazwyczaj otwiera kontakt diagnostyczny i/lub terapeutyczny i poprzedza ewentualne zastosowanie metod psychometrycznych.