Słownik

trening umiejętności społecznych

Prowadzone pod okiem wyszkolonej osoby (trenera, czasem psychoterapeuty) ćwiczenia grupowe, mające u uczestników podnieść poziom umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi. Trening taki polega zazwyczaj na wyuczeniu i przećwiczeniu określonych, pożądanych i wartościowych reakcji i/lub na pozbywaniu się reakcji nieprawidłowych, nieprzystosowawczych czy wręcz patologicznych. Z uwagi na fakt, że zazwyczaj trenowane umiejętności dotyczą funkcjonowania w relacjach z innymi członkami społeczeństwa a często nawet osobami bliskimi, trening taki sprowadza się zwykle do umiejętności interpersonalnych.