Słownik

terapia awersyjna

Terapia mająca wywołać uczucie wstrętu do określonej substancji, sytuacji czy zachowania, stosowana czasem na przykład w leczeniu uzależnień. Polega na skojarzeniu określonego zachowania z jego negatywnymi konsekwencjami - na przykład jeśli po zachowaniu niepożądanym każdorazowo następuje porażenie prądem, można spodziewać się, że zachowanie to zostanie wyeliminowane.

Warto jednak zaznaczyć, że terapia awersyjna jest rodzajem terapii objawowej - jeżeli bowiem nawet uda się wywołać wynikającą z lęku przed konsekwencjami niechęć do określonego zachowania (np. do picia, jeżeli po każdym sięgnięciu po alkohol natychmiast następują wymioty), zazwyczaj nadal działają mechanizmy odpowiedzialne za powstanie skłonności do tego zachowania.

Terapię awersyjną stosowano przed laty w lecznictwie odwykowym, została jednak zarzucona ze względu na niską skuteczność.