Słownik

synapsa

Komunikacyjne połączenie pomiędzy dwiema sąsiednimi komórkami nerwowymi (neuronami) oraz neuronami i innymi strukturami. Synapsa składa się z elementów presynaptycznych (np. błona komórkowa jednego neuronu), postsynaptycznych (błona komórkowa drugiego neuronu) oraz ze szczeliny synaptycznej, do której uwalniany jest neuroprzekaźnik.

Ze względu na budowę i funkcję synapsy dzielimy na nerwowo-nerwowe (połączenie pomiędzy dwoma neuronami), nerwowo-mięśniowe (połączenie pomiędzy neuronem a mięśniem) oraz nerwowo-gruczołowe (połączenie pomiędzy neuronem a gruczołem).