Słownik

relaksacja

Stan rozluźnienia organizmu, objawiający się m. in. spokojem, uczuciem relaksu, brakiem napięcia emocjonalnego, niskim pobudzeniem układu nerwowego. Zjawisko możliwe do kontrolowanego uzyskania i wyuczenia, szeroko wykorzystywane w różnych formach psychoterapii i autopsychoterapii. Relaksacja jest przeciwieństwem napięcia i pobudzenia organizmu.