Słownik

receptor

Narząd bezpośrednio odbierający bodźce ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego, wchodzący w bezpośredni kontakt z bodźcem (na przykład komórka światłoczuła w siatkówce oka).