Słownik

zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia somatyczne (cielesne), których właściwym podłożem są problemy emocjonalne chorego. Problemy psychosomatyczne są nazywane "chorobami z przystosowania", ponieważ ich bezpośrednią przyczyną jest stres i podejmowane przez organizm próby radzenia sobie z nim.

Przykładem choroby somatycznej może być nadciśnienie tętnicze lub wrzody trawienne u osoby nadmiernie nerwowej, ciągle pobudzonej i niespokojnej.

Obecnie zakłada się, że każda choroba ma swój komponent psychologiczny - z tego punktu widzenia każda choroba jest w pewnym sensie "psychosomatyczna".

Chorobami psychosomatycznymi oraz psychologicznymi komponentami chorób zajmuje się psychologia zdrowia.