Słownik

psychoedukacja

Podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, np. uświadamianie pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest choroba, na czym polega, jak sobie z nią radzić itd.

Psychoedukacja jest ważnym elementem leczenia zaburzeń psychicznych, w swej zaawansowanej formie obejmuje również uczenie rodziny pacjenta pewnych umiejętności, sprzyjających jego powrotowi do zdrowia (np. radzenie sobie ze stresem, wiedza o lekach i ich podawaniu itp.).