Słownik

politoksykomania

Jednoczesne nadużywanie i/lub uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (na przykład alkoholu, narkotyków i leków).