Słownik

poczucie tożsamości

Świadomość własnej integralności i odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o sobie. Poczucie tożsamości w ciągu życia człowieka podlega pewnym zmianom, szczególnie burzliwym w okresie dojrzewania.

Nasilone, głębokie i trwałe zaburzenia poczucia tożsamości są sygnałem poważnych, niepokojących zaburzeń psychicznych.