Słownik

placebo

Obojętny dla organizmu środek, podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zazwyczaj w stosownej, sugestywnej formie. Przykładem placebo może być woda destylowana, podana pacjentowi w zastrzyku podskórnym wraz z informacją, że jest to skuteczny lek na określoną dolegliwość. Dzięki sugestii, placebo skutkuje czasami określonym efektem terapeutycznym, zwłaszcza w dolegliwościach typu hipochondrycznego, które mają podłoże emocjonalne i powstają pomimo braku jakiegokolwiek uzasadnienia w faktycznym stanie zdrowia somatycznego (cielesnego).

Możliwe jednak także, że placebo wraz z sugestią rzeczywiście doprowadza do mobilizacji i wzrostu odporności organizmu, co tłumaczyłoby jego skuteczność w przypadku niektórych faktycznie istniejących zaburzeń zdrowotnych.