Słownik

perseweratywność

Skłonność do ciągłego powtarzania pewnych reakcji, myśli, słów, wypowiedzi. Czasami oznacza także tendencję do przeżuwania myśli, ciągłego powracania do jakiegoś problemu.